Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Spraw Wojskowych

Kierownik: Krzysztof Pałkowski
ul. Wyspiańskiego 9A
80-432 Gdańsk
pokój nr 123
tel.: (+48 58) 778 60 26

Realizowane zadania:

 • rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 • nakładanie grzywny albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby, która nie zgłasza się do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny – w przypadku wprowadzenia obowiązku osobistego zgłaszania się do rejestracji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej do stawienia się przed powiatową komisją lekarską,
 • przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
 • nakładanie grzywny w celu przymuszenia albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby wezwanej do kwalifikacji wojskowej, która nie zgłasza się bez uzasadnionej przyczyny,
 • organizacja doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • organizacja rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • zarządzanie, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, przymusowego doprowadzenia przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej powołanego do czynnej służby wojskowej, który nie stawia się bez uzasadnionej przyczyny,
 • orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 • nakładanie obowiązku wykonania świadczenia osobistego na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej,
 • przeznaczanie, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub z urzędu, osób do funkcji kuriera,
 • przeznaczanie, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej, nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych,
 • nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań,
 • wyłączanie z urzędu lub na wniosek od pełnienia służby wojskowej określonych pracowników Urzędu.

 

Metryczka publikacji