Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

System Rejestrów Państwowych

System Rejestrów Państwowych jest prowadzony przez Referat Urodzeń i Zgonów, Referat Rejestracji Małżeństw i Transkrypcji, Referat Archiwum Aktów Stanu Cywilnego i Referat Sprostowań, Uzupełnień oraz Zmian Imion i Nazwisk w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna:

  • Art.5 i art. 5a Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1681)
    Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Sposób udostępniania:
Tryb i warunki udostępniania danych z rejestru System Rejestrów Państwowych reguluje rozdział 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1681).

Metryczka publikacji