Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia  poinformujemy autora petycji w formie pisemnej lub za pomoca środków komunikacji elektronicznej. Ponadto wszystkie petycje kierowane do Prezydenta Miasta Gdańska oraz informacje o sposobie ich rozpatrzenia dostepne są TUTAJ.

Metryczka publikacji