Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska jest prowadzony przez Referat Organizacji i Systemu Jakości w Wydziale Kadr i Organizacji.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.57)

Sposób udostępniania:
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska jest jawny i dostępny w Referacie Organizacji i Systemu Jakości w Wydziale Kadr i Organizacji:
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 214

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska są publikowane na stronie internetowej Bazy Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Metryczka publikacji