Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr wyborców

Rejestr wyborców jest prowadzony przez Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Podstawa prawna:

  • Dział I Rozdział 4 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tj. z 2017 r., poz. 1316)

Sposób udostępniania:
Zasady udostępniania określone zostały w art. 18 § 12 Kodeksu wyborczego oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w Rejestrze wyborców.

Metryczka publikacji