Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr kategorii czynności przetwarzania

Rejestr kategorii czynności przetwarzania jest prowadzony przez wydziały i i biura Urzędu Miejskiego w Gdańsku, nadzorowany przez Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych w Wydziale Kadr i Organizacji

Podstawa prawna:
Art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sposób udostępniania:
Rejestr kategorii czynności przetwarzania nie jest jawny.

Metryczka publikacji