Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr decyzji w sprawie świadczeń rzeczowych

Rejestr jest prowadzony przez Referat Spraw Wojskowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podstawa prawna:
Par. 41 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych z dnia 3 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 181, poz. 1872 z poźn. zmianami)

Sposób udostępniania:

Rejestr decyzji w sprawie świadczeń rzeczowych nie jest jawny.

 

Metryczka publikacji