Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej

Rejestr jest prowadzony przez Referat Spraw Wojskowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podstawa prawna:
Art. 59 Ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 655)

Sposób udostępniania:

Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej nie jest jawna.

Metryczka publikacji