Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Komunikaty

Poniżej publikowane są zawiadomienia o czynnościach związanych z aktualizacją i weryfikacją gminnej ewidencji zabytków: o zamiarach włączenia do zbioru nowej karty adresowej zabytku, wyłączania, wykonania nowej karty adresowej w związku ze zmianą danych, a następnie o dokonaniu powyższych włączeń, wyłączeń i zmian. Komunikaty dotyczą spraw prowadzonych po 19.10.2019 r., tj. dniu w którym weszły w życie nowe przepisy.

Odpowiednio do powyższych komunikatów aktualizowany jest tabelaryczny wykaz gminnej ewidencji zabytków, zamieszczony w zakładce Aktualna wersja gminnej ewidencji zabytków .

Podstawa prawna: art. 18, 18a, 18b cyt. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2019, poz. 1886).

 

Metryczka publikacji