Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Aktualna wersja gminnej ewidencji zabytków

Poniżej publikowany jest aktualny wykaz gminnej ewidencji zabytków. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany, stosownie do zawiadomień zamieszczanych w zakładce Komunikaty.

Metryczka publikacji