Aktualna wersja gminnej ewidencji zabytków

Poniżej publikowany jest aktualny wykaz gminnej ewidencji zabytków. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany, stosownie do zawiadomień zamieszczanych w zakładce Komunikaty.

Metryczka publikacji