Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Dziennik ewidencji dla dokumentów o klauzli zastrzeżone

Dziennik ewidencji dla dokumentów o klauzli zastrzeżone jest prowadzony przez Referat Koordynacji Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Prezydenta

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

Sposób udostępniania:

Ewidencja nie jest jawna.

Metryczka publikacji