Akty prawne

W związku ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, zmiany wprowadzane w gminnej ewidencji zabytków Miasta Gdańska nie będą już zatwierdzane zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska.

Od dnia wejścia w życie nowych przepisów, tj. dn. 19.10.2019 r., właściciele lub posiadacze nieruchomości zabytkowych, informowani są indywidualnie o zmianach w gminnej ewidencji zabytków. Zawiadomienia w tych sprawach są także każdorazowo publikowane w zakładce Komunikaty.

Podstawa prawna: art. 18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2019, poz. 1886).

 

Metryczka publikacji