BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

XXXII sesja Rady Miasta Gdańska 29.11.12.

Podczas sesji 29 listopada br. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwały dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, zmiany stref płatnego parkowania, zatwierdziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2040 oraz w budżecie Miasta Gdańska na 2012 rok.

Sesję rozpoczął Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta od przedstawienia informacji na temat realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku projektu „Każdy może pomóc”.

Następnie Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej omówił i przedstawił prezentację „Podsumowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012”. Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej przedstawił radnym informację na temat rozstrzygnięcia konkursu urbanistyczno – architektonicznego zwodzonej kładki pieszej z Grodziska na Ołowiankę przez rzekę Motławę”.

W trakcie obrad radni przyjęli Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska oraz zdecydowali o podziale obszaru Gminy Miasta Gdańsk na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz szczegółowym sposobie i świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rajcy uchwalili także trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej, Ujeścisko część wschodnia oraz Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera. Radni zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Jasień.

Radni zdecydowali też, o nadaniu nowego Statutu instytucji kultury „Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk” oraz o wyborze biegłych rewidentów do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2012 Klubu Żak, Gdańskiego Archipelagu Kultury, Europejskiego Centrum Solidarności, Miejskiego Teatru Miniatura, Cappelli Gedanensis , Gdańskiej Galerii Miejskiej , Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego , Polskiego Chóru Kameralnego "Schola Cantorum Gedanensis",   Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,  Instytutu Kultury Miejskiej oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia .

Rada Miasta Gdańska zdecydowałą też o nadaniu nazwy Bieszkowicka - nowej ulicy na Kokoszkach położonej na północ od ulicy Tuchomskiej, oraz nazwy gen. Elżbiety Zawackiej ulicy położonej na Chełmie - na południowy zachód od ulicy Borkowskiej.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

metryczka publikacji