BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

XXXI sesja Rady Miasta Gdańska 25.10.12.

 Październikowa sesja Rady Miasta Gdańska rozpoczęła się od uroczystego wręczenia odznaczeń oraz aktów mianowania na stopnie oficerskie.

W  imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe - Gwiazdy Iraku i Gwiazdy Afganistanu - dla żołnierzy za udział i nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych w tych krajach wręczyli: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku płk dypl. Tadeusz Krawczyk, Komendant WKU w Gdańsku ppłk Jacek Wiercioch i Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek.

1

FINANSE

    W trakcie obrad radni zatwierdzili zmiany w budżecie miasta oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2040. Teresa Blacharska, skarbnik miasta, wymieniła m.in. zmiany związane z modernizacją mostu pontonowego w Sobieszewie, dzięki którym zwiększyć ma się nośność tego mostu i poprawić komunikacja.  Radni wybrali też podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2012 rok.
    Gdańscy rajcy zdecydowali też o zmianie opłaty wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gdańska, które wzrosną w przypadku - samochodów spełniających normy ekologiczne EURO II i wyższe – o 4,23 procent, a dla pojazdów pozostałych średnio o 4,89 procent.
Ponadto, Rada Miasta wyraziła też wolę objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., w spółce Gdańskie Melioracje Sp. z o.o., w spółce Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o., w  Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.
    Radni zdecydowali też, że korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera będzie możliwe także po 30 listopada br.
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
    Na październikowej sesji gdańscy rajcy uchwalili także trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Matarnia - przy lotnisku, Matemblewo rejon kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej oraz osiedle Strzyża rejon placu marszałka Józefa Piłsudskiego, który umożliwi powstanie w tym rejonie dwukondygnacyjnego parkingu. Zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj.: rejon Alei Grunwaldzkiej 238, Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej oraz Klukowo - Rębiechowo rejon ulic Radarowej i Telewizyjnej.  Radni zmienili też uchwałę nr VII/62/11 z 17 lutego 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej.
    Radni zdecydowali też o nadaniu nazwy Wigierska - nowej ulicy na Chełmie położonej na południowy wschód od ulicy Kampinowskiej. Z kolei rondo na skrzyżowaniu ulicy Wileńskiej i Jaśkowej Doliny otrzymało nazwę – Pana Cogito.
   Radni zdecydowali też o wzniesieniu pomnika "W hołdzie pomorskim strażakom, którzy zginęli na służbie". Pomnik będzie zlokalizowany przy siedzibie Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Sosnowej we Wrzeszczu.
OŚWIATA
Rada Miasta podjęła też decyzję  o przygotowania i realizacji wspólnej inwestycji oświatowej z Gminą Kolbudy i Gminą Pruszcz Gdański. Wspólna szkoła na Kowalach powstać ma w latach 2012-2018.
 Sesję zakończyła dyskusja na temat „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Gdańska za rok szkolny 2011/2012”, którą przedstawiła Regina Białousów, dyrektor Wydziału Edukacji.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

metryczka publikacji