BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

XVI sesja Rady Miasta Gdańska

XVI sesja Rady Miasta Gdańska rozpoczęła się od komunikatu Bogdana Oleszka, przewodniczącego Rady Miasta Gdańska o ?Dniu Otwartym Rady Miasta?, który odbędzie się w dniu  10 września br.  Przewodniczący przypomniał też, że w związku rozpoczętą kampanią wyborczą  w budynku Nowego Ratusza nie można organizować spotkań związanych z tematyką wyborczą. W trakcie obrad radni uchwalili 60 uchwał, w tym zmiany w reformie czynszowej wprowadzając ulgi dla osób niepełnosprawnych, artystów i rodzin zastępczych oraz zatwierdzili statuty jednostek pomocniczych.


Mniej korków
Radni przyjęli ?Strategiczny program transportowy dzielnicy Południe?. Program zakłada budowę 6 nowych dróg, których budowa kosztować będzie ponad miliard złotych. Jak mówił Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej, w pierwszej kolejności realizowane będą: Nowa Bulońska Północna, Nowa Jabłoniowa i ciąg Nowa Małomiejska ? Nowa Podmiejska, a następnie trzy kolejne ulice: Nowa Świętokrzyska, Nowa Warszawska i Unruga. - Program będzie  realizowany w ciągu 7 lat, czyli w latach 2014-2020. Według założeń przynajmniej 50 % środków ma pochodzić z funduszy europejskich ? mówił Andrzej Bojanowski.
Finanse
Radni zatwierdzili też zmiany w budżecie miasta. Jak poinformowała Teresa Blacharska, skarbnik miasta, dwa  mln zł zostały przesunięte na zakup mieszkań oraz zapłatę podatku od wykupionych gruntów pod mieszkania. Jeden mln zł będzie przekazany jako dotacja dla PKP TLK na budowę przystanku w Letnicy przy PGE Arenie. Gdańscy rajcy zadecydowali też o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2040. O 7 mln zł zwiększą się środki na budowę ulicy Nowej Wałowej, a o ponad 2 mln zł zmniejszą się środki własne miasta na Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. W związku z pożyczką w wysokości 1,6 mln zł  rajcy zmienili też uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu  na deficyt budżetowy bieżącego roku.
Rada Miasta ustaliła też wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu została ustalona dla: roweru lub motoroweru na 100 zł, motocyklu na 200 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. na 440 zł, pojazdu do 7,5 t. na 550 zł.
Plany zagospodarowania przestrzennego
Radni uchwalili także 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Jelitkowo rejon ulic Błękitnej i Bursztynowej, Oliwa Dolna rejon ulicy Pomorskiej 68, Jasień rejon ulicy Pólnicy, Barniewice rejon ulicy Planetarnej, Śródmieście rejon ulicy Szerokiej 56/57, Główne Miasto rejon Ratusza Głównego Miasta,  Główne Miasto rejon Teatru Wybrzeże,  Wrzeszcz ul. Uphagena 21, Szadółki rejon ulicy Jaworzniaków nad jarem, Jasień - Leszczynowe Wzgórze, Zabornia - szkoła w zespole Dworu Krzyżowniki oraz Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej. Zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia 5 miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego tj.: Matemblewo - fragment pasa drogowego ulicy Karskiego,  Łostowice ? trzcinowisko, Orunia Dolna rejon między ulicą Trakt Św. Wojciecha a terenami kolejowymi, Orunia Dolna rejon ulicy Żuławskiej w sąsiedztwie torów kolejowych i Klukowo rejon ulicy Azymutalnej.
Rajcy zdecydowali też o  zmianie  dwóch uchwał: nr XI/152/11 z 26 maja 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Turystycznej, Falowej i Przegalińskiej oraz  nr LI/1440/10 z 26 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko część wschodnia.
Nowe ulice
Od 25 sierpnia br. Gdańsk wzbogacił się o dwie nowe ulice Franciszka Mamuszki w Kokoszkach i Antoniego Słonimskiego we Wrzeszczu. Z wnioskiem  o nadanie nazwy ulicy Franciszka Mamuszki wystąpiła Rada Główna Stowarzyszenia  Autorów Polskich oraz Rada Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Z  wnioskiem o ulicę dla Antoniego Słonimskiego wystąpiła Grupa  Inwestycyjna HOSSA, która
realizuje inwestycję Garnizon, budując budynki mieszkalne i usługowe, dla których zaprojektowanie numeracji porządkowej wymagało nadania nowej ulicy nazwy.
Obwody
Radni zdecydowali też  o utworzeniu na terenie Miasta Gdańska obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Wśród 221 obwodów są 54 lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 22 obwody zamknięte (m.in. szpitale, zakład karny, areszt, hospicjum i 3 akademiki).
Profilaktyka
Radni zmienili także uchwałę w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2011. Jak informowała Ewa Kamińska, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej zmiana jest podyktowana możliwością realizacji nowego projektu, na który Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień pozyskało już znaczne kwoty.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

 

metryczka publikacji