BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

XLVIII sesja Rady Miasta Gdańska 16.01.14.

XLVIII sesja Rady Miasta Gdańska 16.01.14.

Podczas sesji 15  stycznia 2014r. Rada Miasta Gdańska określiła zadania, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku oraz zadecydowała o zmianach w Statucie Miasta Gdańska.

Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej przedstawił radnym krótką informację na temat konsultacji w sprawie statutów jednostek pomocniczych.
    W trakcie obrad radni uchwalili też 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Matemblewo rejon ulicy Matemblewskiej 40, Wyspa Sobieszewska - Sobieszewo część centralna,  Osowa - wschodnia strona ulicy Koziorożca II, Łostowice Maćkowy rejon tzw. Nowej Niepołomickiej. Gdańscy rajcy postanowili też o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na dwa rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego nr NK-VIII.4131.18.2013.MA oraz nr NK-VIII.4131.25.2013.JB.
    Radni zdecydowali o nadaniu nowego statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.
Radni wyrazili też zgodę na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w rejonie al. Armii Krajowej, ul. Jabłoniowej i ul. Śliwkowej.  Przekazanie nieruchomości umożliwi Skarbowi Państwa wybudowanie strażnicy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 6 - przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
   Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż po obniżonej cenie na rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości zabudowanej, położonej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich, przylegającej bezpośrednio do nieruchomości, na której położony jest Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku.
W trakcie obrad Rada Miasta Gdańska przyjęła też „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014 roku”. Do realizacji – gdańscy rajcy - przyjęli też roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

fot.  Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

metryczka publikacji