BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

XLVII sesja Rady Miasta Gdańska 16.12.13.

XLVII sesja Rady Miasta Gdańska 16.12.13.

Podczas grudniowej sesji Rada Miasta Gdańska uchwaliła budżet Miasta Gdańska na 2014 rok. 

Sesję rozpoczął Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta od krótkiej  informacji z  NFZ na temat Zintegrowanego Informatora Pacjentów.

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska przedstawił radnym główne dane budżetu Miasta Gdańska na rok 2014. 

W jego założeniach na przyszłoroczne inwestycje miasto wyda 846,7 mln zł, wzrosną wydatki na oświatę i  gospodarkę odpadami komunalnymi. Zaplanowano też finał wielu gdańskich inwestycji: budowy Trasy Sucharskiego, Europejskiego Centrum Solidarności, Rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza czy Nowego Portu. Przyszłoroczne dochody Gdańska ustalono na poziomie 2 mld 694 mln zł, zaś wydatki 2 mld 724 mln zł. Deficyt to nieco ponad 30 mln zł. Mimo trudnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju Gdańsk utrzyma wysoki poziom nakładów na inwestycje. Przeznaczy na nie niemal co trzecią złotówkę, czyli 846,7 mln zł.

- Budżet Gdańska w 2014 roku jest optymalny, na miarę możliwości finansowych miasta. Nadal pozostaje proinwestycyjny, bo będzie to czas kończenia wielkich projektów unijnych - podkreślał Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. - Budżet 2014 roku po raz pierwszy zawiera wydzielone środki, w wysokości 9 mln zł, na budżet obywatelski. Jest to fakt historyczny, ponieważ mieszkańcy Gdańska poprzez głosowanie będą wybierać do realizacji ważne dla nich projekty.

Wraz z budżetem na rok 2014 radni przyjęli też Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2014-2040 oraz zmienili uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok. Raj cy miejscy wyrazili też wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek Gminy Miasta Gdańska: Biuro Inwestycji  Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o.  w Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  oraz w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o.

W trakcie obrad radni uchwalili też Strategię Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (SR STeR), który m.in. wskazuje kolejność realizacji brakujących odcinków tras rowerowych. Przyjęto założenie, że priorytetowym działaniem z zakresu rozbudowy sieci tras rowerowych jest jak najszybsze zapewnienie kompletnej sieci tras głównych – budujących podstawowy szkielet powiązań rowerowych w mieście i zapewniającej sprawne połączenia tranzytowe. Radni przyjęli też program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2014-2018.

Rada Miasta uchwaliła także cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Śródmieście rejon ulic Długie Ogrody i Św. Barbary, Chełm - skwer w rejonie ulicy Buczka, Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej oraz Wrzeszcz rejon ulicy Jesionowej. Radni zmienili też uchwałę nr XXXIX/869/13 z 25.06.13 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płonia w rejonie ulicy Płońskiej.

Rajcy zatwierdzili też plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na rok 2014.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl 

         

 

Założenia budżetu Gdańska na 2014 rok w prezentacji: Budżet na 2014 rok (1.18 MB)

metryczka publikacji