BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

XLVI sesja Rady Miasta Gdańska 28.11.13.

Listopadową sesję  rozpoczął Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta zachęcając radnych do udziału w akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pt. "Każdy może pomóc - spełnij marzenia".

W trakcie obrad radni uchwalili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2013-2040 oraz w budżecie Miasta Gdańska na 2013 rok. Teresa Blacharska, skarbnik miasta, wskazała, że zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków w trzej zakresach: o 12 mln zł z tytułu zmniejszenia opłat za odpady komunalne, o 20 mln zł – w związku z przesunięciem na rok 2015 poręczenia dla spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie oraz o 1,5 mln zł w związku ze zmniejszeniem kosztów obsługi długu.     

Gdańscy radni zdecydowali też  o wysokości stawek podatku od środków transportowych, które w większości przypadków wzrosną o wskaźnik 0,9 %. Rajcy zmienili także opłatę targową, której stawki zostały zróżnicowane w zależności od formy oraz miejsca dokonywanej sprzedaży. Opłata wzrośnie od 1,56 % do 4,35 %, zmaleją zaś opłaty dla uczestników Jarmarku Św. Dominika z kwoty 4,90 zł do 4,00 zł oraz z 4,90 zł do 1,00 zł dla uczestników Jarmarku Bożonarodzeniowego.

W trakcie obrad rajcy uchwalili też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nad jeziorem Jasień, dopuszczając zabudowę wielorodzinną. Radni zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  Stare Miasto - Muzeum II Wojny Światowej oraz Piecki - Migowo rejon ulicy Królewskie Wzgórze, dopuszczając możliwość zlokalizowania modułowego żłobka. Radni zdecydowali też o zmianie uchwały  XXXVI/779/13 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II.

Hołdem dla niepodległościowych żołnierzy podziemia było nadanie nazwy alei Żołnierzy Wyklętych, dolnemu odcinkowi Trasy Słowackiego (od ulicy Trawki do Hynka). Jak podkreślił, Marek Bumblis, przewodniczący Komisji Kultury i Promocji „był to jeden z najbardziej oczekiwanych społecznie wniosków”. Radni nadali też nazwy dwóm ulicom: Głuszca oraz Cietrzewia, zlokalizowanym na wschód od ulicy Myśliwskiej.

Rajcy miejscy podjęli uchwałę w sprawie zasad obciążenia hipoteką praw do nieruchomości Gminy Miasta Gdańska. Jak mówił Tomasz Lechowicz, dyrektor Wydziału Skarbu pozwoli to m.in. inwestorom na wzięcie kredytów w instytucjach finansowych.

Radni zdecydowali też o wyborze biegłych rewidentów do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2013 gdańskich instytucji kultury tj.  Instytutu Kultury Miejskiej, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Miejskiego Teatru Miniatura, Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańskiego Archipelagu Kultury, Klubu Żak, Capelli Gedanensis, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Polskiego Chóru Kameralnego "Schola Cantorum Gedanensis" oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

W dalszej części obrad radni zdecydowali też o przystąpieniu gminy Miasta Gdańska do stowarzyszenia Europejskiego Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security). Celem EFUS jest inicjowanie badań i współpracy pomiędzy 300 miastami członkowskimi z 17 krajów europejskich poprzez identyfikowanie problemów związanych bezpieczeństwem i porządkiem miejskim, a także upowszechnianie najlepszych praktyk przeciwdziałania przestępczości, wspomaganie miast w opracowywaniu bieżących analiz oraz zwiększanie efektywności działań samorządów na polu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Radni wyrazili też wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica, która jest wspólnym przedsięwzięciem 3 największych gdańskich uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Województwa Pomorskiego. W roku 2009 do Spółki przystąpiła Gmina Miasta Gdańska, a w lipcu 2013 roku Gmina Miasta Gdyni. Jak mówił Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej spółka pomaga wykorzystać infrastrukturę uczelni do celów ponaduczelnianych.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania regulując zasady w zakresie postoju pojazdów samochodowych z uwzględnieniem preferencji dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych parkujących na specjalnie wydzielonych stanowiskach postojowych, w tym przeznaczonych do uzupełnienia energii zasilających tego typu pojazdy.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

metryczka publikacji