BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

XLV sesja Rady Miasta Gdańska 31.10.13.

XLV sesja Rady Miasta Gdańska 31.10.13.

 Październikową sesję  rozpoczął Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta ogłaszając minutę ciszy, by uczcić pamięć pierwszego premiera wolnej Polski i Honorowego Obywatela Miasta Gdańska - Tadeusza Mazowieckiego.

Podczas sesji Rada Miasta zatwierdziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2040 oraz w budżecie Miasta Gdańska na 2013 rok.

Radni podjęli m.in. uchwałę dotyczącą wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Jak mówił Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska - będzie to dokument strategiczny dla całej metropolii, który koncentrować się będzie na: identyfikacji głównych źródeł emisji, określeniu potencjału redukcji emisji i określeniu działań możliwych do podjęcia w celu ograniczenia emisji z poszczególnych źródeł. Miasto będzie mogło m.in. wspierać inicjatywy w tej dziedzinie lub uczestniczyć w inwestycjach.

Gdańscy radni zdecydowali też  o ustaleniu wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta. Nowe stawki opłat są niezbędne do zorganizowania przetargu na zarządzanie wiatami na przystankach autobusowych i tramwajowych. Od 1 stycznia 2014 roku Miasto Gdańsk stanie się bowiem właścicielem prawie 300 wiat przystankowych.

W trakcie obrad rajcy uchwalili też dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Wyspy Sobieszewskiej – rejon ulicy Wienieckiej oraz Orunia rejon na wschód od ulicy Żuławskiej. Radni zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  Port Północny III (obszar około100 hektarów) oraz dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia - GPZ Maćki - GPZ Pruszcz Gdański. Jak wyjaśniał  Marek Piskorski,  dyrektor Biura Rozwoju Gdańska jest to szczególnie ważne dla dzielnicy Gdańsk Południe, która wciąż się rozwija i bez tej inwestycji może mieć deficyt energii.

Radni zdecydowali też o zmianie uchwały dotyczącej ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Jak informował Andrzej Trojanowski, dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu dotyczyło to programu ożywienia dróg wodnych oraz korzystania z infrastruktury, stanic wodnych oraz cen wynajmu nowopowstałych obiektów dla turystyki wodnej m.in. za postój jachtów przy nabrzeżach.

Podczas sesji radni zapoznali się też z raportem na temat promocja Gdańska podczas Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

fot.  Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

metryczka publikacji