BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

XI sesja Rady Miasta

XI sesja Rady Miasta Gdańska

XI sesja Rady Miasta Gdańska rozpoczęła się od komunikatu w sprawie internetowej Mapy Porządku Miasta Gdańska.  Od 1 czerwca mieszkańcy Gdańska będą mogli zgłaszać w internecie na planie miasta różne utrudnienia, takie jak np. dewastacje, zaśmiecanie, nieprawidłowo zaparkowane samochody i dziury w jezdni. To pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa.

Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej przedstawił szczegóły związane z  sytuacją wokół meczu Polska-Francja i  przedstawił harmonogram oddania obiektu PGE Arena do użytkowania. Dodał, że we wrześniu br. jest bardzo prawdopodobne rozegranie w Gdańsku meczu Polska-Niemcy.

Finanse

Radni zatwierdzili też zmiany w budżecie miasta. Jak poinformowała Teresa Blacharska, skarbnik miasta, było to konieczne w związku ze zwiększeniem dochodów w budżecie o zwrot podatku VAT (1,4 mln zł) i zwrotem rekompensaty przez ZKM (780 000 zł). Gdańscy rajcy zadecydowali o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037.

Honorowi Obywatele

Radni podjęli też uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Tytuł otrzymają o. Ludwik Wiśniewski, (dominikanin, duszpasterz akademicki, wychowawca aktywnych opozycjonistów, uczestnik spotkań działaczy ROPCiO, KSS KOR, Ruchu Młodej Polski, a w stanie wojennym organizator  pomocy represjonowanym) oraz prof. Andrzej Zbierski (członek Szarych Szeregów AK, łącznik I Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, archeolog, kierownik badań archeologicznych w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego, aktywny działacz Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w PAN, autor około 300 prac naukowych).

Czynsze

Radni zmienili też uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013 wprowadzając dwie  strefy czynszowe. W budynkach położonych w strefie centralnej (Podwale Przedmiejskie - Bogusławskiego - Targ Węglowy - Targ Drzewny - Podwale Staromiejskie - Targ Rybny - Pobrzeże Rybackie - Długie Pobrzeże - Podwale Przedmiejskie wraz z  zabudową po obu stronach ulic granicznych) czynsz nie został obniżony. Natomiast dla lokali położonych w pozostałych rejonach miasta, wprowadzono obniżkę w wysokości 5 % dla wszystkich mieszkań położonych poza strefą centralną.

Rada Młodzieżowa

Rajcy postanowili też o powołaniu do życia Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Jak uzasadniał Marcin Skwierawski, przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, dzięki niej młodzi Gdańszczanie otrzymają szansę wyrażenia swojej opinii w sprawach miasta i zapoznają się z problematyką prac samorządu.

Ulica Pokoleń Lechii Gdańsk

Rada Miasta Gdańska zdecydowała też (po przeprowadzonych wcześniej konsultacjach społecznych) o nadani ulicy przy stadionie PGE Arena nazwy: Pokoleń Lechii Gdańsk.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Radni uchwalili także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów. Zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia 7 miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego tj.: . Orunia Górna rejon ulicy Krzemowej, Zabornia, rejon ulicy Olchowej na południe od ulicy Kartuskiej, Jasień południe, Stogi Portowe na wschód od ulicy Ku Ujściu, Nowy Port rejon placu ks. Jana Gustkowicza, Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Turystycznej, Falowej i Przegalińskiej oraz Oliwa Górna rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej.

Sprawozdania instytucji kultury

Radni zatwierdzili także sprawozdania finansowe za rok 2010 dziesięciu miejskich instytucji kultury:  Centrum Sztuki Współczesnej ?Łaźnia?, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Gdańskiego Archipelagu Kultury, Zespołu Muzyki Dawnej ?Cappella Gedanensis?, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Klubu Żak, Miejskiego Teatru ?Miniatura? i Polskiego Chóru Kameralnego ?Schola Cantorum Gedanensis?.

Pomoc dla rodziny z Kazachstanu

Radni zatwierdzili też 20 000 zł pomocy na pokrycie kosztów pobytu czteroosobowej rodziny repatriowanej z Kazachstanu, zaproszonej  na pobyt stały nad Motławę. Jest to już 34 rodzina repatriancka osiedlająca się w Gdańsku.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

metryczka publikacji