BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

"Wygrać z rakiem" druga edycja sympozjum

W sobotę 12 października br. odbędzie się  konferencja "Wygrać z rakiem – wsparcie i edukacja dla zdrowia". Organizatorem sympozjum jest Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska wraz z działającą przy Fundacji Hospicyjnej Akademią Walki z Rakiem.

12.10 od 11.00 miejsce WSZ, ul. Pelplińska 7

"Wygrać z rakiem – wsparcie i edukacja dla zdrowia" to tytuł konferencji edukacyjnej, dotyczącej możliwości wsparcia osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich bliskich. Spotkanie odbędzie się 12 października w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Organizatorami konferencji są: Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska i Akademia Walki z Rakiem (działająca przy Fundacji Hospicyjnej), Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu WSZ Gdańsk

P r o g r a m:

Część pierwsza: sesja edukacyjna (11.00-14.10)
11.00.11.10 Otwarcie konferencji – Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia - Beata Dunajewska i dr Żaneta Geryk
11.10.11.30 Onkologiczne badania przesiewowe w Europie jako uznany element walki z chorobami nowotworowymi – dr n. med. Piotr Popowski, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, GUMed, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku
11.30.11.50 Wybrane aspekty chorowania na nowotwór – dr n. med. Janusz Wojtacki, Akademia Walki z Rakiem
11.50.12.10 Jak radzić sobie z działaniami ubocznym chemio-, radio- i hormonoterapii – dr hab. n. med. Renata Zaucha, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, GUMed
12.10.12.30 Znaczenie wsparcia psychologicznego w walce z chorobą nowotworową – prof. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Wojewódzkie Centrum Onkologii

12.30.12.50 P r z e r w a
12:50-13:10 Rola diety, zdrowego stylu życia w procesie zdrowienia osób dotkniętych chorobą nowotworową – mgr Maria Fall-Ławryniuk, Akademia Walki z Rakiem
13.10-13.30 Rehabilitacja – co to oznacza dla chorych z rakiem piersi? – dr n. med. Wiesława Nyka, Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu WSZ w Gdańsku i Wojewódzkie Centrum Onkologii
13.30-13.50 Co możesz dla siebie zrobić? Strategie pacjentów w chorobie nowotworowej – mgr Danuta Stopieńska, Akademia Walki z Rakiem
13.50-14.10 Wsparcie osób dotkniętych chorobą nowotworową w ramach Akademii Walki z Rakiem, relacje osób, które aktywnie włączyły się w proces zdrowienia – mgr Danuta Stopieńska, koordynator Akademii Walki z Rakiem, uczestnicy zajęć Akademii

Część druga: porady indywidualne (14.10-16.00)
Spotkania indywidualne z psychologiem, lekarzem onkologiem, dietetykiem, fizjoterpaeutą

metryczka publikacji