BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Wpisy do księgi Kondolencyjnej Margaret Thatcher

Gdańsk żegna Margaret Thatcher


We wtorek 9 kwietnia br. o godzinie 10.00 Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska i Ewa Kamińska, zastępca prezydenta Gdańska wpisali się do wyłożonej w Nowym Ratuszu Księgi Kondolencyjnej na cześć zmarłej 8 kwietnia Margaret Thatcher. Mieszkańcy Gdańska mogą przez cały dzień dokonywać wpisów do księgi.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

   
  
   

 

metryczka publikacji