BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Wizyta samorządowców z Połocka

10 sierpnia 2012 r. przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek spotkał się z delegacją samorządowców z Połocka na Białorusi. W ramach umowy z 06.07.2009 r. o współpracy z Gdańskiem samorządowcy z Połocka wymieniali doświadczenia z zakresu współpracy społeczno-kulturalnej oraz gospodarczej.

W spotkaniu udział wzięli: Natalia Guiwik, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Połocka, Warwara Płatonowa, wiceprezydent miasta Połocka oraz przedstawiciele spółek miejskich. Zagranicznych gości interesowały praktyczne rozwiązania w dziedzinie funkcjonowania samorządu oraz zarządzania miastem. Szczególnie zakresie pomocy w rozszerzaniu współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi,  pomocy w tworzeniu organizacji z kapitałem zagranicznym oraz rozwoju współpracy w dziedzinie kształcenia, nauki i techniki. Goście liczyli również na wzmocnienie dwustronnych stosunków w dziedzinach kultury, sztuki, turystyki i sportu.
Jak powiedział Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska, wizyta rozpoczęła cykl spotkań zaplanowanych w Gdańsku dla wschodnich sąsiadów. Tego typu branżowe projekty międzynarodowe są uznawane za najlepszy sposób współpracy.
Samorządowcy gościli w grodzie Neptuna od 7 do 12 sierpnia 2012 zwiedzając m.in. gdańskie zabytki. Szczególną uwagę zwrócili na organizację i wydarzenia kulturalne Jarmarku Św. Dominika.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

*   *   *

Połock to leżące na północy Białorusi (u ujścia Połoty do Dźwiny) miasto o bogatej historii. 85-tysięczne miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym z portem lotniczym, przemysłem elektromaszynowym, chemicznym i odzieżowym i spożywczym. Rada Miejska Połocka liczy 26 deputowanych.

*   *   *

06.07.2009 - List Intencyjny z dnia 6 lipca 2009 roku pomiędzy Administracją Miasta Gdańska, Rzeczpospolita Polska i Komitetami Wykonawczymi miast Nowopołock i Połock obwodu Witebskiego Republiki Białorusi o współpracy społeczno-kulturalnej i gospodarczej. Strony umowy zobowiązują się między innymi do:
- pomocy w rozszerzaniu współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi
- pomocy w tworzeniu organizacji z kapitałem zagranicznym, grup finansowo – przemysłowych
- rozwoju współpracy w dziedzinie kształcenia, nauki i techniki
- wzmocnienie stosunków w dziedzinach kultury, sztuki , turystyki i sportu

 
 

 

metryczka publikacji