BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Wizyta gości z Sankt Petersburga

Wizyta gości z Sankt Petersburga

29 września grupa gimnazjalistów z Sankt Petersburga odwiedziła Nowy Ratusz i spotkała się z przewodniczącym Rady Miasta Gdańska Bogdanem Oleszkiem.

Uczniowie rosyjskich szkół pojawili się w Grodzie nad Motławą w związku z konkursem wiedzy o Gdańsku i Polsce, jaki został przeprowadzony w petersburskich szkołach w kwietniu br.  W konkursie  tym nagrodą główną był pięciodniowy pobyt w Gdańsku połączony ze zwiedzaniem miasta. Pięciu laureatów nagrody głównej wraz z opiekunem, przebywa obecnie w naszym mieście. Analogiczny konkurs - na temat wiedzy o Petersburgu dla uczniów gdańskich szkół - zostanie przeprowadzony w kwietniu 2015 roku.

Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska:


Gdańsk i Sankt Petersburg są miastami partnerskimi, a współpraca między Zgromadzeniem Ustawodawczym Sankt Petersburga i Radą Miasta Gdańska, ma już swoją historię. Etap zacieśnienia współpracy i rozpoczęcia szczególnie ożywionych stosunków rozpoczął się 19 kwietnia 1997 roku, tj. od podpisania „Porozumienia o współpracy między Zgromadzeniem Ustawodawczym Sankt Petersburga i Radą Miasta Gdańska”. Od tego momentu trwają ożywione kontakty, a nasze partnerskie miasta organizują cykliczne wymiany i spotkania delegacji środowisk samorządowych, gospodarczych i młodzieżowych.


Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 
 
  

metryczka publikacji