BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Wizyta gości z Kilonii

W dniu 29 grudnia  2011 r. przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek spotkał się z grupą młodzieży z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Kilonii.  Wśród gości byli przedstawiciele Regionu Kilonii oraz szkół i młodzieży w wieku 18-25 lat. Goście zapoznali się z doświadczeniami Gdańska oraz zwiedzili Nowy Ratusz. - Zależy nam na nawiązaniu współpracy Gdańska i Kilonii oraz możliwości realizacji wymiany dla młodzieży -  powiedział Peter A. Kokocinski z Departamentu ds. Kształceniu Regionu Kilonii.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 
 
 
 

metryczka publikacji