BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Uhonorowanie o. Ludwika Wiśniewskiego

- Jestem dłużnikiem Gdańska i Gdańszczan ? stwierdził o. Ludwik Wiśniewski, odbierając tytuł ?Honorowego Obywatela miasta Gdańska? z rąk przewodniczącego Rady Miasta, Bogdana Oleszka.

Nadanie honorowego obywatelstwa zasłużonemu dominikaninowi, duszpasterzowi akademickiemu i działaczowi opozycji antykomunistycznej ojcu Ludwikowi Wiśniewskiemu odbyło się w sobotę 18 czerwca br. w czasie uroczystej sesji Rady Miasta w gdańskim Dworze Artusa.

- To  człowiek Kościoła, ale też przewodnik ? mówił w trakcie laudacji prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. ?To wychowawca, ale też człowiek niepokorny - zarówno w czasach, kiedy Polska była krajem zniewolonym, jak i teraz". Paweł Adamowicz podkreślił, że w latach 70. i 80. ojciec Ludwik Wiśniewski współpracował m.in. z Aleksandrem Hallem, Maciejem Grzywaczewskim, Arkadiuszem Rybickim, Dariuszem Kobzdejem, Bogdanem Borusewiczem, Grzegorzem Grzelakiem, Marianem Terleckim i wielu innymi, których nie sposób wymienić.  Prezydent poprosił więc o podniesienie ręki wszystkich wychowanków ojca Wiśniewskiego. Okazało się, że spośród około 200 obecnych na sali trzy czwarte stanowią jego wychowankowie.

- Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że to ja jestem wdzięczny Gdańskowi - mówił dominikanin. Miałem bowiem szczęście współpracować z wyjątkowymi ludźmi.

To tutaj przyjechałem jako bardzo młody ksiądz i tu uczyłem się służby Bogu i ludziom. Tu sformułowałem jedno ze swoich zasadniczych zadań duchowych. W roku 1970 zrozumiałem, że warto jest bronić ludzi przed nienawiścią. Wtedy w Gdańsku zrozumiałem też, że system jest niereformowalny i że trzeba go skruszyć. Swoim wychowankom starałem się przekazać jako najważniejsze by nie kłamać, by żyć w prawdzie i w absolutnie żadnym wypadku nie uczestniczyć w kłamstwie.

Moje dzisiejsze przesłanie to praca nad jednością Kościoła, społeczeństwa, narodu ? żebyśmy umieli rozmawiać i potrafili sobie wzajemnie ufać.

W uroczystej sesji udział wzięli m.in.: Katarzyna Hall, minister Edukacji Narodowej, posłowie, senatorowie, radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, rektorzy trójmiejskich uczelni i przedstawiciele władz lokalnych. List gratulacyjny przesłał także marszałek senatu Bogdan Borusewicz.

W trakcie sesji krótką rozmowę z laureatem przeprowadziła dwójka gdańskich radnych:  Aleksandra Dulkiewicz i Piotr Grzelak. Ze swojej strony skierowali dodatkowe podziękowania, bo jak wyznali: ?są na świecie dzięki ojcu Ludwikowi, gdyż ich rodzice poznali się właśnie dzięki jego duszpasterstwu?.

Sesję uświetniła oprawa muzyczna  w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

*         *          *

Ojciec Ludwik Wiśniewski ? dominikanin, duszpasterz akademicki, działacz opozycji antykomunistycznej - uhonorowany został za ?wychowanie pokoleń gdańskich niepokornych?. (Uchwała Nr XI/143/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku.)

W dwa lata po tym, jak przyjął święcenia kapłańskie ? w 1963 roku ? o. Ludwik Wiśniewski został duszpasterzem akademickim w Gdańsku. Funkcję tą pełnił przez trzy lata. Po zakończeniu studiów na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1966-1968) powrócił do Gdańska i do 1972 ponownie prowadził duszpasterstwo akademickie przy gdańskim kościele świętego Mikołaja, które za jego czasów stało się znaczącym w mieście ośrodkiem kulturalnym, ośrodkiem niezależnej myśli. Tu spotykały się środowiska twórców i niepokornej, zbuntowanej młodzieży licealnej i akademickiej. Tu przychodzili aktorzy, pisarze, dziennikarze. Tu odbywały się spektakle teatru przy stoliku, zajęcia naukowe prowadzone przez wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz spotkania dyskusyjne z wybitnymi intelektualistami związanymi z warszawskim Klubem Inteligencji Katolickiej.

Do gdańskich wychowanków o. Ludwika Wiśniewskiego należeli m.in. Aleksander Hall, Arkadiusz Rybicki, Maciej Grzywaczewski, Grzegorz Grzelak i Marian Terlecki.

Od 1972 roku pracował jako duszpasterz akademicki w Lublinie, potem we Wrocławiu i Krakowie. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych, ojciec Wiśniewski otwarcie związał się z opozycją demokratyczną. Utrzymywał kontakty z Komitetem Obrony Robotników, a w marcu 1977 roku podpisał ?Apel do społeczeństwa polskiego? ? pierwszy dokument Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Wspierał też swoich gdańskich wychowanków, gdy ci tworzyli Ruch Młodej Polski. Obecnie o. Ludwik Wiśniewski mieszka w Lublinie.

Fot.  Bartłomiej Borowczak / www.gdansk.pl

metryczka publikacji