BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Uchwalono budżet na 2011 rok

23 grudnia 2010 roku, na sesji Rady Miasta Gdańska został uchwalony budżet na 2011 rok. Radni uchwalili też Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2011-2037.

Jak powiedział prezydent Paweł Adamowicz, dochody miasta ogółem, w stosunku do 2010 r.,  wzrastają o 15,15 %. Jest to możliwe dzięki dotacji z Unii Europejskiej w wysokości  503 mln zł.

Budżet przewiduje, że co trzecią złotówkę z dochodów Gdańsk przeznaczy na inwestycje. O 5 procent zwiększą się wydatki na oświatę, a prawie o 80 procent na transport i drogi.

Jeszcze nigdy w historii budżet Gdańska nie przeznaczał tylu środków na inwestycje. Pochłoną one ponad 1 miliard zł. Wydatki drogowe to połowa tej kwoty.

- Najwięcej pieniędzy Gdańsk przeznaczy na budowę połączenia Portu Lotniczego z Portem Morskim, czyli budowę Trasy Słowackiego i Sucharskiego. Obie trasy to wydatek 301 mln zł. Kolejną kosztowną inwestycją będzie dalsza rozbudowa trasy W-Z, która pochłonie w przyszłym roku 73,35 mln zł wylicza Teresa Blacharska, skarbnik  Gdańska.

W planach wydatkowych miasta znaczący udział przypada także transportowi zbiorowemu ? 380 mln zł. To o ponad 143 mln więcej niż w tym roku.
Drogi i transport to jednak nie jedyne pozycje, na które Miasto wyda więcej środków, niż w bieżącym roku. Więcej kosztować będzie także oświata i wychowanie edukacyjne. Wydatki w tym zakresie wyniosą 657 mln zł.

Ogólne dochody  gminy szacuje się w 2011 roku na poziomie 2 305 399 069 zł, a wydatki 2 670 127 504 zł. Planowany deficyt to 364 728 435 zł i zostanie on sfinansowany m.in. kredytami bankowymi a także tzw. wolnymi środkami.

Najdroższe inwestycje 2011 roku

  • Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim ? Trasa Słowackiego i Sucharskiego 301 mln zł
  • Budowa Trasy W-Z, odcinek Kartuska-Otomińska 73,35 mln zł
  • Budowa ul. Nowej Łódzkiej 27 mln zł
  • Budowa ul. Łostowickiej 23,3 mln zł
  • Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej 23 mln zł
  • Budowa stadionu PGE Arena 20 mln zł
  • Ergo Arena ? urządzenia 5,7 mln zł
  • Budowa ECS 40 mln zł
  • Budowa Centrum Hewelianum 10 mln zł
  • Budowa Teatru szekspirowskiego 11 mln zł

Mariusz Feliński

Biuro Rady Miasta Gdańska


 

Radni przyjęli też dwa oświadczenia:

 

OŚWIADCZENIE
Rady Miasta Gdańska
z dnia 23 grudnia 2010 roku

w sprawie sytuacji politycznej na Białorusi

Rada Miasta Gdańska

oświadcza co następuje:

W ostatnich dniach byliśmy świadkami dramatycznych wydarzeń związanych z zarządzonymi na 19 grudnia wyborami prezydenckimi na Białorusi.
Przeprowadzone one zostały w sposób niedemokratyczny, co potwierdza ocena Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która nie uznała ich wyniku i wskazała na liczne uchybienia. Głos niezależnej opozycji został krwawo stłumiony. Wielu z protestujących zostało pobitych i zatrzymanych.
Gdańsk i jego mieszkańcy wielokrotnie w przeszłości występowali przeciwko niedemokratycznej władzy. Także i dzisiaj nie możemy pozostać głusi na krzywdę, jakiej doznaje białoruski naród. Pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec niegodziwości autorytarnych rządów Aleksandra Łukaszenki. My, Radni Miasta Gdańska solidaryzujemy się z uczestnikami białoruskiej opozycji demokratycznej. Apelujemy jednocześnie do przywódców państw Unii Europejskiej o podjęcie stanowczych działań przeciwko przedstawicielom reżimu na Białorusi.


Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek


 

OŚWIADCZENIE
Rady Miasta Gdańska
z dnia 23 grudnia 2010 roku

w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Gdańska

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 44  ust. 3 Statutu Miasta Gdańska  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. POM. z 2010r., Nr 119, poz. 2300) oraz § 14 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Rady Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIII/1551/10 z dnia 28 października 2010r.

Rada Miasta Gdańska
oświadcza co następuje:

Radni Miasta Gdańska wyrażają głębokie zaniepokojenie groźbą likwidacją oddziałów kardiologicznych w ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku oraz Pomorskim Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku wynikającą z utraty kontraktów
z Narodowego Funduszu Zdrowia. Te dwa, dobrze funkcjonujące, oddziały kariologiczne zapewniały do tej pory bezpieczeństwo w dostępie do usług medycznych pacjentom ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Zaburzenie tego systemu oznacza zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gdańska. Rada Miasta Gdańska wzywa władze Województwa Pomorskiego do prowadzenia stabilnej i przewidywalnej polityki
w odniesieniu do opieki kardiologicznej. Apelujemy również o stworzenie wszystkim podmiotom równych szans w ubieganiu się o środki z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
 

metryczka publikacji