BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Sylwestrowy Konkurs Butelkowy

 Rada Miasta Gdańska już po raz siódmy organizuje „Sylwestrowy Konkurs Butelkowy”, którego celem jest zachęcenie Gdańszczan do ekologicznej zabawy - szczególnie podczas nocy sylwestrowej.

W sylwestrowy wieczór Gdańszczanie będą mogli nie tylko dobrze się bawić, ale także wygrywać nagrody. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy od 31 grudnia 2013 do 2 stycznia 2014 wrzucić do oznakowanych zielonych pojemników (rozstawionych na Targu Węglowym) szklane butelki po napojach, którymi będą witali Nowy Rok. W każdej butelce powinna znaleźć się kartka z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu uczestnika konkursu. Drugiego stycznia komisja konkursowa (złożona z przedstawicieli Rady Miasta Gdańska i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.) wylosuje butelki, których właściciele  otrzymują cenne nagrody rzeczowe. Wrzucając do pojemników pustą butelkę można wygrać: miejski rower, odtwarzacz blu-ray 3D, 7’ tablet, odtwarzacze mp4. Dodatkową nagrodę - bon o wartości 500 zł na sprzęt sportowy ufundowany przez Zakład Utylizacyjny -  można będzie zdobyć wymyślając hasło promujące ideę selektywnego zbierania odpadów.

- Wiemy, że są miasta, w których wielka sylwestrowa zabawa pod gołym niebem kończyła  się setkami potłuczonych butelek. Dlatego tak bardzo cieszy nas, że w Gdańsku jest i ekologicznie, i bezpiecznie – mówi Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska.  Mamy nadzieję, że i w tym roku prosta, trafiająca do wszystkich forma konkursu, spotka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców miasta, a liczba osób biorących udział w konkursie będzie jeszcze większa.

W ubiegłym roku w Konkursie Butelkowym zebrano prawie 3000 sztuk różnego rodzaju szklanych butelek.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

pobierz_Regulamin (40.43 KB)

 

  Regulamin Konkursu  

SYLWESTROWY KONKURS BUTELKOWY
Z RADĄ MIASTA GDAŃSKA

§ 1   Organizatorem Konkursu jest:

RADA MIASTA GDAŃSKA


§ 2  Operatorem Konkursu jest:

ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o. o.

 

§ 3  Uczestnictwo w Konkursie:
Uczestnikami Konkursu są osoby, które w czasie jego trwania tj. 31.12.13. -02.01.14. wrzuciły szklane butelki po napojach - zawierające w środku kartki z danymi -  do specjalnie w tym celu udostępnionych przez ZAKŁAD UTYLIZACYJNY pojemników na Targu Węglowym. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. 
Z konkursu wyłączeni są pracownicy i członkowie rodzin Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz ZAKŁAD UTYLIZACYJNEGO w Gdańsku.

§ 4  Cele konkursu:
Zachęcenie Gdańszczan do ekologicznej zabawy - szczególnie podczas nocy sylwestrowej.
Propagowanie idei selektywnego zbierania odpadów oraz dbania o środowisko.

§ 5  Czas trwania konkursu:
Od godz. 8.00  31.12.2013. do godz. 6.00  02.01.2014.

§ 6  Lokalizacja pojemników:
3  pojemniki na Targu Węglowym w Gdańsku.

§ 7  Komisja Konkursowa:
1. Konkurs i losowanie przeprowadzi Komisja Konkursowa.

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą:  Przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Biura Rady Miasta Gdańska i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

 

§ 8  Nagrody:
Nagrodami losowanymi w Konkursie będą kolejno:

1)     jeden rower trekkingowy* VISION LDS,

2)     jeden odtwarzacz  blu-ray 3D,

3)     jeden tablet 7’,

4)     jeden odtwarzacz  mp4,

5)     jeden odtwarzacze mp4,

6)     pięć kompletów nagród ufundowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

7)     nagroda dodatkowa**  bon o wartości 500 zł na sprzęt sportowy  ufundowany przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

 

* tylko po uiszczeniu podatku zryczałtowanego od nagrody rzeczowej w wysokości 120 zł (jeśli osoba, która wylosowała rower nie wyrazi zgody lub nie uiści podatku zgodnie z Regulaminem zostaje wyłączona  z Konkursu ).

 ** za hasło „promujące ideę selektywnego zbierania odpadów w Gdańsku” zawierające koniecznie wszystkie wskazane poniżej określenia: „Czyste Miasto Gdańsk”

§ 9  Postanowienia końcowe:
1. Regulamin znajduje się na stronie https://www.gdansk.pl/rmg
2. Informacji o konkursie udziela:
Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska tel. 58 323 70 29, email: mariusz.felinski@gdansk.gda.pl
3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach.
Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.
4. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
Przekazanie swoich danych osobowych traktowane jest jako przesłanie zgłoszenia i jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.

5. Autorzy haseł reklamowych promujących ideę selektywnego zbierania odpadów w Gdańsku   przystępując do konkursu zrzekają się wszelkich praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do haseł na rzecz Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku.

6. Hasła oceniane będą pod względem zgodności z tematem, kreatywności, pozytywnych skojarzeń oraz ich łatwości rozpoznania i zapamiętania.
7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej.
8. Rozdanie wszystkich nagród odbędzie się 8 stycznia 2014 r. o godz. 17:00 w Sali Obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

§ 10   Ochrona Danych Osobowych
1. W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) każdy uczestnik konkursu wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię nazwisko, adres, telefon) w celu otrzymania nagrody.   
2. Informujemy ponadto, że administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12; Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wręczenia wylosowanej nagrody.
3. Dane osobowe laureatów konkursu w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać upublicznione na www.gdansk.pl 
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
5. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
6. Informujemy jednocześnie, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych z protokołu Komisji Konkursowej. 

metryczka publikacji