BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Rocznicowe obchody ?Powrotu Gdańska do Macierzy?

 
We wtorek, 29 marca 2011 r. - w obecności żołnierzy Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, kombatantów, więźniów obozów koncentracyjnych, , prezydenta Gdańska, przedstawicieli sejmu i senatu RP, władz samorządowych i wojewódzkich, konsulów generalnych i honorowych akredytowanych w Gdańsku, harcerzy, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich z Gdańska i Pomorza - zostały złożone wieńce na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Radzieckich przy Placu Zebrań Ludowych oraz przy pomniku ?Tym Co Za Polskość Gdańska?.
W uroczystości wzięły udział m.in. poczty sztandarowe Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, Związek Inwalidów Wojennych w Gdańsku, Związek Kombatantów w Gdańsku, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień  i Obozów Koncentracyjnych, członkowie ?Szarych Szeregów? oraz szkoły:  Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego?
    Główne uroczystości miały miejsce na Długim Targu, gdzie o godzinie 12.00 nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na Dwór Artusa. W uroczystych obchodach udział wzięli nie tylko świadkowie tamtych wydarzeń, ale licznie zgromadzeni mieszkańcy Gdańska oraz reprezentacja młodzieży z okolicznych szkół.
Po wciągnięciu na maszt biało-czerwonej flagi i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego w imieniu organizatorów uroczystości, zebranych powitał Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska. Przypomniał okoliczności w jakich zdobyta została Twierdza Gdańsk i podziękował kombatantom.
Uroczystości 66 rocznicy Powrotu Gdańska do Macierzy uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompani reprezentacyjnej  Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej oraz oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.
Odegranie hymnu do Bałtyku i złożenie meldunku przez Stanisława Kanię, kontradmirała Marynarki Wojennej RP zakończyło tegoroczne obchody.
Podczas uroczystości zostały wręczone medale ?Pro Memoria?, a Franciszek Gdaniec otrzymał medal ?Za zasługi dla obronności kraju?.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

  

metryczka publikacji