BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Pismo klubu radnych PIS o odśnieżaniu miasta

Gdańsk dn. 27.12.2010

 

Mieszkańcy Gdańska

 

Doświadczenia ostatnich dni jednoznacznie pokazują, że nasze miasto jest źle zarządzane.
Odśnieżanie dróg i chodników jest jednym z podstawowych zadań należących do właściciela.
W naszym mieście jest to obowiązek spoczywający głównie na władzy samorządowej a
szczególnie na prezydencie miasta, który bezpośrednio jest odpowiedzialny za zarządzanie
naszym miastem. Bez naszej aktywności ten stan się nie zmieni. Wzywamy do informowania
nowo wybranych radnych z Państwa dzielnic o miejscach nie odśnieżonych i domagania się
od nich reakcji. Kontakt z radnymi można nawiązać poprzez Radę Miasta Gdańska oraz
drogą telefoniczną czy elektroniczną. informacje umieszczone są na stronie internetowej
Miasta Gdańska - www.gdansk.pl


W imieniu Radnych Prawa i Sprawiedliwości


Kazimierz Koralewski                                                              Wiesław Kamiński

Wice Przewodniczący Klubu PIS                                            Przewodniczący Radnych PIS

 


metryczka publikacji