BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdańska

Podczas sesji 29 lipca br. Rada Miasta Gdańska przyjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk.
Jak wyjaśniła Regina Białousów, dyrektor Wydziału Edukacji uchwała nie wprowadza zmian w swojej treści. Jej podjęcie było jednak konieczne ze względu na zmianę podstawy prawnej.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

metryczka publikacji