BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska została wybrana

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska odbędzie się w czwartek 20 października 2011 r. o godz. 14.00 w sali obrad  (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr XI/177/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz z Zarządzeniem nr 1213/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
Wybory odbyły się w dniach od 26 września do 3 października br. w sześciu okręgach wyborczych (pokrywających się z okręgami ?dorosłej? Rady Miasta Gdańska). Z grona uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (dziennych dla młodzieży) samorządy uczniowskie desygnowały elektorów do Zgromadzenia Elektorskiego, które wybrało 34 członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska obraduje na sesjach zwoływanych według kalendarza prac w sali obrad Rady Miasta przy ul. Wały Jagiellońskie1, a jej kadencja trwa 2 lata.

Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska:
Liczymy, że powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska zwiększy zainteresowanie młodzieży sprawami naszego miasta i wpłynie na kształtowanie postaw obywatelskich i wspólnotowych. Możliwość praktycznego zapoznania się z zadaniami samorządu terytorialnego, jego podstawowymi cechami oraz  kompetencjami osób pełniących najważniejsze funkcje (przewodniczącego Rady Miasta, prezydium rady, przewodniczącego komisji rady), poznanie własnego okręgu wyborczego oraz radnych z tego okręgu - wpłynie pozytywnie na organizację aktywnego  uczestnictwa gdańskiej młodzieży w życiu publicznym. Działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska stworzy uczniom możliwość zaprezentowania własnych pomysłów na funkcjonowanie lokalnej demokracji i bezpośrednie zapoznanie się z jej mechanizmami. Szczególnie liczymy na przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży poprzez podejmowanie uchwał i stanowisk oraz inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.

    W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1 (Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Stogi (z Przeróbką), Olszynka, Krakowiec- Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Orunia, Św. Wojciech, Lipce) wybrano 6 radnych. Wybory dobyły się w Zespole Szkół Energetycznych  w Gdańsku:
Zbigniew Klebba Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku - Technikum nr 13,
Paula Stachacz Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku - XIII Liceum Ogólnokształcące,
Mateusz Witkowski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku - IV Liceum Ogólnokształcące,
Aleksandra Zajączkowska Gimnazjum nr 11 w Gdańsku,
Noemi Sip Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku - IV Liceum Ogólnokształcące,
Paulina Cieślak Zespół Szkół Inżynierii Środowiska CKU w Gdańsku - Technikum nr 14.

 W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2 (Śródmieście, Chełm (z dzielnicą Gdańsk Południe), Wzgórze Mickiewicza.) wybrano 8 radnych.
Wybory odbyły się w Szkołach Ekonomiczno ? Handlowych w Gdańsku:
Marcin Wasilewski Zespół Szkół Łączności w Gdańsku - Technikum nr 4,
Piotr Płatkowski Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum,
Jarosław Tokarek Szkoły Ekonomiczno-Handlowe w Gdańsku - Technikum nr 11,
Maciej Barzowski Zespół Szkół Łączności w Gdańsku - Technikum nr 4,
Agnieszka Rygwelska Szkoły Ekonomiczno-Handlowe w Gdańsku - Technikum nr 11,
Daniel Sowulewski Gdańskie Liceum Autonomiczne,
Julia Nagrabska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku - Gimnazjum nr 3,
Aleksandra Olechnowska Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4 - Gimnazjum nr 4.

 W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3 (Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Brętowo, Matarnia, Kokoszki) wybrano 5 radnych.
Wybory odbyły się w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku:
Aleksandra Trawińska Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Gdańsku - XXII Liceum Ogólnokształcące,
Julia Bartoszewska Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 - Gimnazjum nr 31,
Michał Nowakowski XX Liceum Ogólnokształcących w Gdańsku,
Kamil Pischke Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Gdańsku - Technikum nr 6,
Damian Jasiukajć VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4 (Wrzeszcz, Strzyża, Aniołki) wybrano 5 radnych. Wybory odbyły się w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących ?CONRADINUM? w Gdańsku:
Michał Orfin III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku,
Mateusz Zacniewski Pomorskie Szkoły Rzemiosł  w Gdańsku - Technikum nr 1,
Katarzyna Lemanowicz IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku,
Witold Jurewicz Gimnazjum nr 1 w Gdańsku,
Joanna Pawłowska XIX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

W OKRĘGU WYBORCZYM NR 5 (Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie) wybrano 5 radnych.
Wybory odbyły się w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych w Gdańsku:
Mateusz Ilczuk Ogólnokształcące Szkoły Sportowe w Gdańsku - Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 2,
Marcelina Babraj Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 w Gdańsku - Gimnazjum nr 17,
Karolina Czuba Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku - Gimnazjum nr 18,
Adam Duchnowski Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku - Gimnazjum nr 16,
Paweł Genda Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRwP.

W OKRĘGU WYBORCZYM NR 6 (Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa) wybrano 5 radnych.
Wybory odbyły się w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku:
Tomasz Swebocki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku - XXIV Liceum Ogólnokształcące
Wojciech Dudzic Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 w Gdańsku - Gimnazjum Sportowe nr 46,
Maria Prusik Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17  w Gdańsku - Gimnazjum nr 24,
Agnieszka Prysak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku - XXIV Liceum Ogólnokształcące,
Natalia Lutomska Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku - XII Liceum Ogólnokształcące.

   Komisje Wyborcze w poszczególnych okręgach wyborczych zostały powołane Zarządzeniem nr 1213/11 PMG z dnia 31 sierpnia w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Członkami Komisji Wyborczych byli radni z Komisji Edukacji, radni z Komisji Samorządu i Ładu Publicznego oraz pracownicy Biura Rady Miasta Gdańska i Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W każdym okręgu wyborczym przewodniczącym Komisji Wyborczej był dyrektor szkoły, w której odbywały się wybory. Okręgi wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska swym obszarem odpowiadają okręgom wyborczym do Rady Miasta.
Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska
 

metryczka publikacji