BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska II kadencji została wybrana

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA GDAŃSKA II KADENCJI ZOSTAŁA WYBRANA

W trakcie spotkań wyborczych (zorganizowanych w Zespole Szkół Energetycznych ul. Reja 25, w Szkołach Ekonomiczno – Handlowych ul. Seredyńskiego 1a, w VIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Kartuska 128, w IX Liceum Ogólnokształcącym ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8, w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych ul. Kołobrzeska 77 oraz w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subisława 22) – desygnowani przez uczniowskie samorządy elektorzy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wyłonili nową Młodzieżową Radę Miasta Gdańska.

Wybory do MRMG odbywały się w dniach od 25 września do 2 października br. w sześciu okręgach wyborczych, pokrywających się z okręgami „dorosłej” Rady Miasta Gdańska. Kandydaci mieli po dwie minuty na zaprezentowanie swojej osoby, pomysłów i problemów młodzieży i miasta, którymi zamierzali się zająć w Młodzieżowej Radzie.

W skład Komisji Wyborczej wchodzili radni Miasta Gdańska reprezentujący Komisję Edukacji,  Komisję Samorządu i Ładu Publicznego, przedstawiciele Wydziału Edukacji i Biura Rady Miasta Gdańska Urzędu Miejskiego oraz dyrektorzy szkół wskazanych na siedzibę okręgów wyborczych.

Jak mówiła Żaneta Geryk, radna Miasta Gdańska, przedstawicielka Komisji Edukacji w trakcie wyborów w okręgu nr 6 - uczestniczyłam w znakomitej lekcji samorządności dla młodych ludzi, którzy jak było widać mają dużo pomysłów, są otwarci, kreatywni i gotowi do współpracy.

Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska:

Wszyscy widzimy potrzebę aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w procesie budowania demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa. W ciągu poprzedniej, dwuletniej kadencji Młodzieżowa Rada obradowała na 15 sesjach oraz powołała 5 stałych Komisji (Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu, Komisja Edukacji i Sportu, Komisja Kultury i Spraw Społecznych, Komisja ds. Młodej Hanzy). Przez 34 osobową radę I Kadencji przewinęło się aż 55 młodzieżowych radnych. Widać więc, że nie wszyscy z jednakowym zaangażowaniem podchodzili do pracy, ale wiele też udało się zrobić. Przypomnę, że w trakcie swojej działalności MRMG zorganizowała m.in.: turnieje i konkursy (I turniej piłki nożnej „O Puchar Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska”; Mikołajkowy Turniej w Siatkówce Mężczyzn „Konkurs Filmowy” na najlepszy film o szkole oraz spotkania ze środowiskami młodzieży. Warto też podkreślić stałą współpracę MRMG z Młodzieżowymi Radami ze Słupska oraz Wilna. Liczę, że w II Kadencji młodzi radni mogli będą wpłynąć na integrację środowisk młodzieżowych, a ich społeczna działalność zapewni im realny udział w procesie decydowania o sprawach związanych z młodzieżą.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

 
 


 
Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska obraduje na sesjach zwoływanych według kalendarza prac w sali obrad Rady Miasta przy ul. Wały Jagiellońskie 1, a jej kadencja trwa 2 lata.

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 1249/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz z uchwałą nr XI/177/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

 

Do zadań Młodzieżowej Rady należy m.in. inicjowanie działań o charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym, a także promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez poznawanie i upowszechnianie wiedzy o samorządzie.

 

Z grona uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (dziennych dla młodzieży) samorządy uczniowskie desygnowały elektorów do Zgromadzenia Elektorskiego, które wybrało 34 członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Młodzieżowi Radni Miasta Gdańska II Kadencji:

1.             Bujak Aleksandra - Gimnazjum Gedanensis kl III

2.             Dak Tomasz - Gimnazjum Gedanensis kl III

3.             Spodobalska Agata - ZSO 5 - Gimnazjum nr 34 kl III

4.             Rowiński Alan - ZS Energetycznych - Technikum nr 13 kl II

5.             Deja Alicja - ZS Morskich  - Technikum nr 16 kl IV

6.             Czerwińska Alicja - ZKPIG nr 5 - Gimnazjum nr 5 kl III

7.             Kulesza Adrian - Akademickie LO Lingwista kl II

8.             Szewczyk Małgorzata - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 VII Liceum Ogólnokształcące kl. II

9.             Sobieska Barbara - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 Gimnazjum nr 6 III

10.           Adamczak Sandra - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Gimnazjum nr 3 kl II

11.           Nowocień Adam - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6   VI Liceum Ogólnokształcące III

12.           Saldzień Klaudia - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 VII Liceum Ogólnokształcące kl II

13.           Twerd Robert - I Liceum Ogólnokształcące kl II

14.           Adamski Karol - Szkoły Ekonomiczno Handlowe Technikum Nr 11 kl I

15.           Górski Filip - Gdańskie Gimnazjum Lingwista kl III

16.           Rutkowski Kacper - Gimnazjum im. św. Jana de La Salle kl II

17.           Szulta Nina - Gdańskie Gimnazjum Lingwista II

18.           Szewczyk Urszula - VIII Liceum Ogólnokształcące kl I

19.           Darul Daniel - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20  - Gimnazjum nr 27 kl II

20.           Mielnik Karol - Pomorskie Szkoły Rzemiosł - Technikum nr 1 kl III

21.           Trzaskowska Zofia - XIX Liceum Ogólnokształcące kl II

22.           Kasiłowski Piotr - Akademickie Gimnazjum Magellanum kl II

23.           Bartoszewska Julia - II Liceum Ogólnokształcące kl I

24.           Bujewski Grzegorz - XIX Liceum Ogólnokształcące kl I

25.           Czunkiewicz Mateusz - Ogólnokształcące Szkoły Sportowe - Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 2 kl II

26.           Kaszubowska Sandra - Gimnazjum nr 19 kl III

27.           Grajewska Marta   - Ogólnokształcące Szkoły Sportowe - XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące kl II

28.           Bakierzyński Kamil - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 - Gimnazjum nr 17 II

29.           Skrzypiec Sara - Ogólnokształcące Szkoły Sportowe - XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące kl II

30.           Krawczuk Szymon - V Liceum Ogólnokształcące kl II

31.           Drożdż Paulina - Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących - XII LO kla III

32.           Suska Adam - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 33 kl I

33.           Śpiewak Dorota - Ogólnokształcące Szkoły Sztuk Pięknych - kl I LO

34.           Perucki Jan - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - XXIV Liceum Ogólnokształcące kl II

 

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska odbędzie się w czwartek 29 października 2013 r. o godz. 14.00 w sali obrad  (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

 

 
 
 

metryczka publikacji