BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Majowa sesja Rady Miasta Gdańska

XXVII sesja Rady Miasta Gdańska odbyła się 31 maja 2012 r. Rozpoczęła się od przedstawienia radnym informacji na temat „Budowy Gdańskiej Obwodnicy Południowej i Węzła Karczemki”, którą przedstawił Robert Marszałek, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska poinformował, że główny udziałowiec Lechii -  Andrzej Kuchar chce się pozbyć swoich udziałów w klubie za 10 mln 700 tys. zł. Zaproponował, by akcje kupiło miasto. Prezydent Paweł Adamowicz  stwierdził jednak, że w obecnej sytuacji miasto nie może włączyć się w negocjacje za proponowaną kwotę.
Jarosław Gorecki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska poinformował  radnych, że Bogdan Oleszek, przewodniczący RMG został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Ewa Kamińska, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej zawiadomiła, że sprawie systemów wspierania oświaty dla dzieci niewidomych w szkole dla niewidzących poświecone będą obrady Komisji Edukacja RMG.
Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej przedstawił aktualną informację na temat stanu przygotowań Gdańska do mistrzostw Euro 2012. Ponadto Dimitris Skuras, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej omówił wyniki kontroli NIK w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża.
W trakcie sesji radni podjęli 15 uchwał. Radni zatwierdzili zmiany w budżecie miasta oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2040. Jak poinformowała Teresa Blacharska, skarbnik miasta, dodatkowe środki zostaną przeznaczone na „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław. Skorygowano też nakłady poniesione przed rokiem 2012 do faktycznego wykonania projektu  „Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego”.
Gdańscy rajcy wyrazili także wolę objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z 20.267.000 zł do 22.176.000 zł.   
Rada Miasta Gdańska uchwaliła też cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Oliwa Górna rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej, Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody, Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom i Zabornia, rejon ulicy Olchowej na południe od ulicy Kartuskiej.              
Radni zdecydowali też o zmianie uchwały VII/62/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej. Ponadto, zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego tj.: Stare Przedmieście - rejon ulic Rzeźnickiej i Kocurki, Brętowo rejon ulic Dolne Migowo i Rakoczego i Kiełpinek rejon ulicy Przytulnej i trasy W-Z.
Radni zmienili też uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. W jej wyniku poszerzono  kategorię odbiorców jednorazowych stypendiów dla uczniów oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego o uczniów niepełnosprawnych.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

metryczka publikacji