BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Lekcje z radnymi

We wtorek 13 listopada 2012 r. w  Nowym Ratuszu odbyła się kolejna lekcja o samorządzie dla uczniów dwóch klas XIV-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie.
Lekcja składała się z trzech części: prezentacji pt. „Samorząd terytorialny -  jak to się robi w Gdańsku”, spotkania z radnymi oraz zwiedzania dawnej siedziby Wysokiego Komisarza Ligi Narodów.
W trakcie prezentacji pani Marzeny Kruczek młodzież zapoznała się ze strukturą samorządu terytorialnego i jego kompetencjami na przykładzie Rady Miasta Gdańska. W dalszej części radni Agnieszka Owczarczak, Grzegorz Strzelczyk i Szymon Moś, krótko omówili czym zajmują się w Radzie i odpowiadali na pytania uczniów. Licealistów interesowały szczególnie zagadnienia dotyczące budżetu Gdańska, sportu, komunikacji miejskiej, dróg oraz rewitalizacji zaniedbanych osiedli.
- Bardzo mnie cieszy możliwość uczestniczenia w takich praktycznych zajęciach z funkcjonowania lokalnej demokracji – mówi Grzegorz Rutkowski, nauczyciel z XIV-ego LO. Taka forma lekcji daje uczniom zupełnie inną perspektywę i sądzę, że w sposób naturalny zachęca do uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności i pracy dla dobra wspólnego.
Lekcje odbywają się w siedzibie Rady Miasta Gdańska cyklicznie - co drugi wtorek. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 58 3237029.
Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

***

Lekcje mają na celu m.in.: praktyczne zapoznanie się z samorządem terytorialnym, jego podstawowymi cechami i zadaniami, przedstawienie przemian jakie nastąpiły w samorządzie terytorialnym od 1990 roku, wymienienie organów władzy w Gdańsku – prezydent i Rada Miasta – ich kompetencji oraz nazwisk osób pełniących najważniejsze funkcje, wskazanie kompetencji przewodniczącego Rady Miasta, prezydium rady, komisji rady, poznanie własnego okręgu wyborczego oraz radnych z tego okręgu. W programie przewidziany jest udział radnych oraz przewodniczącego Rady.

 
 
 
 
 

metryczka publikacji