BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Lekcje z radnymi

W środę 4 kwietnia 2012 r. w  Nowym Ratuszu odbyła się lekcja o samorządzie dla uczniów dwóch gdańskich szkół: Gimnazjum nr 7 z Oruni Górnej oraz Szkoły Podstawowej nr 45 z Wrzeszcza.

O tajnikach pracy radnego opowiadał Maciej Krupa, przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska. Maciej Krupa odpowiadał też na pytania uczniów - później rolę się odwróciły.  Z kolei Mirosław Zdanowicz, przewodniczący Komisja Sportu i Turystyki mówił przede wszystkim o najnowszych projektach opracowywanych w tej Komisji.

Lekcje odbywają się w Nowym Ratuszu ? siedzibie Rady Miasta Gdańska cyklicznie - co dwa tygodnie. Zajęcia organizowane są dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Magdalena Kossak, nauczyciel z Gimnazjum nr 7 im. Zasłużonych Ludzi Morza uważa, że zajęcia w których uczestniczą radni są doskonałą okazją do kształtowania aktywnych postaw obywatelskich. Z kolei Agata Markiewicz-Babło, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Bohaterów Westerplatte podkreślała, że bardzo ważna jest cykliczność spotkań oraz możliwość zwiedzenia pomieszczeń Nowego Ratusza. Prezentację dla uczniów mówiącą o kompetencjach i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie Gdańska - prowadziła Marzena Kruczek.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

***
Lekcje mają na celu m.in.: praktyczne zapoznanie się z samorządem terytorialnym, jego podstawowymi cechami i zadaniami, przedstawienie przemian jakie nastąpiły w samorządzie terytorialnym od 1990 roku, wymienienie organów władzy w Gdańsku ? prezydent i Rada Miasta ? ich kompetencji oraz nazwisk osób pełniących najważniejsze funkcje, wskazanie kompetencji przewodniczącego Rady Miasta, prezydium rady, komisji rady, poznanie własnego okręgu wyborczego oraz radnych z tego okręgu. W programie przewidziany jest udział radnych oraz przewodniczącego Rady.

 


Maciej Krupa odpowiadał na pytania uczniów - później rolę się odwróciły.
 

Mirosław Zdanowicz, opowiadał o pracy i aktualnych projektach Komisji Sportu i Turystyki.

W gabinecie Bogdana Oleszka, przewodniczącego Rady Miasta Gdańska.

Prezentację prowadziła Marzena Kruczek.

Młodzież chciała jak najwięcej dowiedzieć się o pracy radnego.

metryczka publikacji