BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Lekcje samorządności z XV LO

We wtorek 13 marca 2012 r. w  Nowym Ratuszu odbyły się kolejne lekcje o samorządzie. Wzięli w nich udział uczniowie klasy drugiej politologicznej z XV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Tajniki pracy radnego oraz współpracy dla dobra miasta przedstawili uczniom radni: Maciej Krupa z PO oraz Grzegorz Strzelczyk z PiS.

Lekcje odbywają się w Nowym Ratuszu ? siedzibie Rady Miasta Gdańska przy ulicy Wały Jagiellońskie 1 cyklicznie - co dwa tygodnie. Lekcje organizowane są dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. W trakcie tych zajęć młodzież dowiaduje się m.in. jak działa samorząd i na czym polega praca radnego. Ich celem jest zapoznanie uczniów ze strukturą, kompetencjami i zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie Gdańska. - Uczniowie mogli osobiście zadać radnym własne pytania i naocznie przekonać się jak wygląda funkcjonowanie lokalnej demokracji - mówiła Barbara Różycka z XV LO.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

***
Lekcje mają na celu m.in.: praktyczne zapoznanie się z samorządem terytorialnym, jego podstawowymi cechami i zadaniami, przedstawienie przemian jakie nastąpiły w samorządzie terytorialnym od 1990 roku, wymienienie organów władzy w Gdańsku ? prezydent i Rada Miasta ? ich kompetencji oraz nazwisk osób pełniących najważniejsze funkcje, wskazanie kompetencji przewodniczącego Rady Miasta, prezydium rady, komisji rady, poznanie własnego okręgu wyborczego oraz radnych z tego okręgu.) W programie przewidziany jest udział radnych oraz przewodniczącego Rady.

 

 
 

metryczka publikacji