BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Lekcje samorządności 18 grudnia 2013

Lekcje z radnymi

18  grudnia 2013 r. w  Nowym Ratuszu odbyła się kolejna „Lekcja o samorządzie” dla uczniów szkół gimnazjalnych.  

Uczniowie dwóch klas (drugiej i trzeciej) z Gimnazjum nr 20 im. Hanzy z ulicy Zgody na Przymorzu, mieli okazję spotkać się osobiście z radnymi i zwiedzić Wielką Salę Obrad, Salę Herbową oraz gabinet przewodniczącego Rady Miasta Gdańska.  Lekcja składała się z trzech części: prezentacji pt. „Samorząd terytorialny -  jak to się robi w Gdańsku”, spotkania z radnymi oraz zwiedzania dawnej siedziby Wysokiego Komisarza Ligi Narodów.
W trakcie prezentacji młodzież zapoznała się ze strukturą samorządu terytorialnego i jego kompetencjami na przykładzie Rady Miasta Gdańska. W dalszej części radny Piotr Gierszewski, krótko omówił czym zajmuje się w Radzie a następnie razem z Bogdanem Oleszkiem, przewodniczącym Rady Miasta Gdańska odpowiadał na pytania uczniów. Gimnazjalistów interesowały szczególnie zagadnienia dotyczące edukacji, budżetu Gdańska, komunikacji miejskiej i dróg.

- Bardzo ucieszyła mnie możliwość uczestniczenia w takich praktycznych zajęciach z funkcjonowania samorządu – mówi  Piotr Dulek, nauczyciel z Gimnazjum nr 20. Taka forma lekcji daje uczniom zupełnie inną perspektywę i sądzę, że w sposób naturalny zachęca do uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności. Jeszcze w trakcie drogi powrotnej do szkoły uczniowie dyskutowali o lekcji i mieli kolejne pytania.
Lekcje odbywają się w siedzibie Rady Miasta Gdańska cyklicznie - co drugi wtorek. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie klas szóstych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 58 3237029.
Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

***

Lekcje mają na celu m.in.: praktyczne zapoznanie się z samorządem terytorialnym, jego podstawowymi cechami i zadaniami, przedstawienie przemian jakie nastąpiły w samorządzie terytorialnym od 1990 roku, wymienienie organów władzy w Gdańsku – prezydent i Rada Miasta – ich kompetencji oraz nazwisk osób pełniących najważniejsze funkcje, wskazanie kompetencji przewodniczącego Rady Miasta, prezydium rady, komisji rady, poznanie własnego okręgu wyborczego oraz radnych z tego okręgu. W programie przewidziany jest udział radnych oraz przewodniczącego Rady.

  
   
    
   

metryczka publikacji