BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Lekcje samorządności

W poniedziałek 14 marca 2011 r. w  Nowym Ratuszu odbyły się kolejne lekcje o samorządzie. Wzięli w nich udział uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku przy ul. Elbląskiej.

Lekcje odbywają się cyklicznie, co drugi poniedziałek o godz. 9.20  w Nowym Ratuszu ? siedzibie Rady Miasta Gdańska przy ulicy Wały Jagiellońskie 1. Lekcje organizowane są dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. W trakcie tych zajęć młodzież dowiaduje się m.in. jak działa samorząd i na czym polega praca radnego.

Ich celem jest zapoznanie uczniów ze strukturą, kompetencjami i zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie Gdańska.

(M.in.: praktyczne zapoznanie się z samorządem terytorialnym, jego podstawowymi cechami i zadaniami, przedstawienie przemian jakie nastąpiły w samorządzie terytorialnym od 1990 roku, wymienienie organów władzy w Gdańsku ? prezydent i Rada Miasta ? ich kompetencji oraz nazwisk osób pełniących najważniejsze funkcje, wskazanie kompetencji przewodniczącego Rady Miasta, prezydium rady, komisji rady, poznanie własnego okręgu wyborczego oraz radnych z tego okręgu.) W programie przewidziany jest udział radnych oraz przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, a także zwiedzanie Sali Obrad oraz pomieszczeń Nowego Ratusza.

Kolejne lekcje odbędą się m.in.: 28.03.2011; 11.04.2011; 09.05.2011; 23.05.2011.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka publikacji