BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

IV sesja Rady Miasta Gdańska

Obrady IV sesji Rady Miasta Gdańska, które odbyły się 14 grudnia br. rozpoczęły się od minuty ciszy dla uczczenia ofiar z grudnia roku 1970 i 1981. W następnym punkcie radni wydali oświadczenie ?w sprawie 40 rocznicy Wydarzeń Grudniowych oraz 29 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego?. Radni zdecydowali też o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska  na 2010 rok.

Na sesji pojawili się prof. Wojciech Przybylski, przewodniczący Gdańskiej Rady Sportu oraz mistrz olimpijski Adam Korol, którzy podziękowali Radzie Miasta, jej przewodniczącemu oraz prezydentowi Miasta Gdańska - za wspieranie sportu i młodzieży oraz doskonałą organizację ?Gali Sportu?.

Pomoc dzieciom

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych funkcjonujących na terenie Gdańska.

Rada Miasta zatwierdziła też projekt ?Kapitał jest wśród nas? służący wsparciem osób niepełnosprawnych, uczących się w Zespole szkół Specjalnych nr 2.

Gdańscy rajcy zdecydowali także o przejęciu przez Miasto Gdańsk od Pruszcza Gdańskiego i Sopotu zadania jakim jest bezpłatny transportu dzieci zamieszkujących w Pruszczu Gdańskim i Sopocie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni.

Aktywizacja bezrobotnych

Ponadto, Rada Miasta przyjęła też zmiany w miejscowym programie ?Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy na lata 2008-2010?. Dzięki programowi osobom poszukującym pracy zwracane są koszty przejazdów. Dotychczas spośród 18 tys.  biorących w nim udział ponad 51 % podjęło pracę. Szacowane koszty przejazdów wyniosą  680 400 zł.

Radni zatwierdzili projekt ?Przełam Bariery? mający na celu aktywizację bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym , osób powyżej 45 roku życia i osób niepełnosprawnych.

Jednostki budżetowe

Zatwierdzono także uchwałę w sprawie nadania statutów: Rejonowi Obsługi Finansowej Przedszkoli Nr 8 oraz Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Specjalnych jako jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańsk.

Radni zdecydowali też o przekazaniu poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 zadań w zakresie obsługi administracyjno-finansowej jednostce budżetowej prowadzonej przez Miasto Gdańsk.

Mariusz Feliński

Biuro Rady Miasta Gdańska

 OŚWIADCZENIE

Rady Miasta Gdańska

z dnia 14 2010 roku

 w sprawie 40 rocznicy Wydarzeń Grudniowych  oraz 29 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 Rada Miasta Gdańska

oświadcza co następuje:

Grudzień jest miesiącem szczególnym dla Gdańszczan. Mija 40 lat, od chwili kiedy pracownicy Stoczni Gdańskiej i innych zakładów pracy Wybrzeża zaprotestowali przeciwko pogarszającym się warunkom życia, na co władze PRL odpowiedziały strzałami na ulicach. Wczoraj natomiast obchodziliśmy 29 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, który pogrzebał nadzieje milionów Polaków na szybką demokratyzację naszego kraju.

W wyniku obu dramatycznych wydarzeń śmierć poniosło wielu Rodaków, wielu także dotknęły represje ze strony reżimu komunistycznego. My, Radni Miasta Gdańska chcemy uczcić poświęcenie i poniesione ofiary. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

                                                                                                                       Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

                                                                                                                    Bogdan Oleszek

 

 

metryczka publikacji