BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Hans Lothar Fauth

Urodził się 14 marca 1928 r. w Gdańsku. Rodzice mieszkali przy ul. Chlebnickiej 3. Ojciec był elektrykiem w stoczni. Początkowo uczęszczał do szkoły katolickiej przy ul. Ogarnej, potem przy ul. Lastadia. Od 1942 r. uczył się zawodu kupca w sklepie na Stogach. Z przymusu był członkiem Hitlerjugend. W 1944 r. wcielony do wojska walczył w okolicach Gdańska; ranny, został ewakuowany do Danii.

Po wojnie osiedlił się w Lubece. Od 1947 do 1952 r. przebywał w klasztorze dominikanów koło Kolonii. Po wystąpieniu z zakonu poświęcił się pracy w hotelarstwie i gastronomii. Prowadzi znaną w Lubece restaurację z potrawami nawiązującymi do dawnej gdańskiej kuchni. Od 1952 r. włączył się w działalność polityczną i społeczną. Tworzył Związek Młodzieży Europejskiej, działał w CDU. Od 1981 do 1994 r. radny miasta Lubeki. Od czasu stanu wojennego w 1981 r. współpracuje z księdzem Henrykiem Jankowskim. Wspierał aparaturą medyczną i lekarstwami gdańskie szpitale, przekazywał specjalne płatki złota na odnowienie gdańskich zabytków. Ofiarował Radzie Miasta Gdańska kopię berła używanego przez angielską Izbę Gmin.

8 marca 1994 r. Rada Miasta nadała H.Fauthowi tytuł Honorowego Obywatela. 14 marca w Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta akt nominacji wręczył mu przewodniczący Rady Andrzej Januszajtis.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji