BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Gimnazjaliści w Nowym Ratuszu

W środę 14 marca 2012 r. w  Nowym Ratuszu odbyła się lekcja o samorządzie dla uczniów dwóch gdańskich gimnazjów: nr 20 z Przymorza i nr 27 z Moreny.

Na pytania uczniów oraz o tajnikach pracy radnego opowiadał Jacek Teodorczyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska. Lekcje odbywają się w Nowym Ratuszu ? siedzibie Rady Miasta Gdańska cyklicznie - co dwa tygodnie. Zajęcia organizowane są dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

Jak powiedziała Beata Kochanowska z Gimnazjum 27, doskonałym dodatkiem do spotkania z radnymi była możliwość zwiedzenia pomieszczeń Nowego Ratusza. - Młodzież była pod sporym wrażeniem - dodaje Jacek Poręba z Gimnazjum nr 20. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów ze strukturą, kompetencjami i zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie Gdańska - mówiła prowadząca prezentację dla uczniów, Marzena Kruczek.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

***
Lekcje mają na celu m.in.: praktyczne zapoznanie się z samorządem terytorialnym, jego podstawowymi cechami i zadaniami, przedstawienie przemian jakie nastąpiły w samorządzie terytorialnym od 1990 roku, wymienienie organów władzy w Gdańsku ? prezydent i Rada Miasta ? ich kompetencji oraz nazwisk osób pełniących najważniejsze funkcje, wskazanie kompetencji przewodniczącego Rady Miasta, prezydium rady, komisji rady, poznanie własnego okręgu wyborczego oraz radnych z tego okręgu.) W programie przewidziany jest udział radnych oraz przewodniczącego Rady.

 
 
 

metryczka publikacji