BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Dzień Dziecka w Radzie Miasta Gdańska - 3 czerwca Dziecięca sesja

W poniedziałek 3 czerwca br. odbyła się DZIECIĘCA SESJA Rady Miasta. Specjalna sesja z okazji dnia dziecka została zorganizowana w Gdańsku już po raz trzynasty. Wzięli w niej udział wyróżniający się uczniowie gdańskich szkół, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i jednocześnie są aktywni w działalności społecznej i sportowej.

Dzieci oraz nauczycieli i opiekunów powitał Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska, któremu w prowadzeniu obrad pomagali radni Żaneta Geryk oraz Piotr Borawski.

 Na początku sesji pięćdziesiąt dwoje dzieci otrzymało „Certyfikaty Radnego” potwierdzające nominację na to stanowisko, a także karty do głosowania i drobne upominki.

Po krótkiej prezentacji na temat pracy dorosłych radnych oraz o możliwościach  tworzenia lokalnego prawa rozpoczęła się dyskusja, w której młodzi radni zgłaszali własne pomysły i propozycje. Temat sesji „JAK ZMIENIŁBYM SZKOŁĘ, OSIEDLE LUB MIASTO GDYBYM BYŁ GDAŃSKIM RADNYM” –  dał możliwość przedstawienia własnych pomysłów praktycznie z każdej dziedziny.

Szybko okazało się, że pomysłów dziecięcy radni mieli bez liku. Od likwidacji mundurków w szkołach, zakazie pracy w niedzielę, po twarde inwestycje infrastrukturalne. Po krótkim oswojeniu się z elektronicznym systemem do głosowania zgłaszano projekty, kontrprojekty, dyskutowano i spierano się na argumenty. Prowadzący obrady Bogdan Oleszek podzielił propozycje na 3 grupy, zasadne (lecz będące w kompetencji nie radnych lecz posłów), dyskusyjne (wymagające bardzo dużych nakładów lub mające równie wielu zwolenników co przeciwników) oraz ciekawe, które mogą zostać wykorzystane i skierowane do pracy w merytorycznej Komisji Rady Miasta. Wśród zgłaszanych pomysłów warto wymienić: egzekwowanie przez Straż Miejską zakazu palenia na przystankach i plażach; wybudowanie basenów w dzielnicach, które ich nie posiadają; wprowadzenie w mieście licznych, bezpłatnych parkingów dla rowerów oraz zarezerwowanie w budżecie środków na inwestycje rowerowe; zorganizowanie Konwentu fanów Anime; wybudowanie bezpłatnych toalet; dofinansowanie szkół w sprzęt sportowy, dokształcenie nauczycieli  (by w większym stopniu wykorzystywali tablice interaktywne); zainwestowanie w kolejne wybiegi dla psów.

Zgodnie z harmonogramem, przeszło dwugodzinna sesja musiała już się kończyć, ale o chęci zabrania głosu i zgłaszaniu, kolejnych własnych pomysłów nadal świadczył las podniesionych rąk.  Dziękując za obecność i gratulując aktywności Bogdan Oleszek, stwierdził, że tak aktywnych młodych ludzi dotąd nie spotkał.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 
 
 

metryczka publikacji