BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Dziecięca Sesja Rady Miasta


1 czerwca br. odbyła się DZIECIĘCA SESJA Rady Miasta. Specjalna sesja z okazji dnia dziecka została zorganizowana już po raz dwunasty.  W sesji wzięli udział uczniowie gdańskich szkół, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i jednocześnie są aktywni w działalności społecznej  i sportowej.

Wszystkie uchwały uczniowie podjęli przy użyciu elektronicznych  kart do głosowania. Okazja wcielenia się w radnego miasta Gdańska dała uczniom możliwość zaprezentowania własnych pomysłów oraz sposobność zobaczenia z bliska jak funkcjonuje lokalna demokracja i bezpośredniego zapoznania się z jej mechanizmami.
Tematem przewodnim sesji był „Gdańsk przed Euro 2012”. 
Dzieci oraz ich nauczycieli i opiekunów powitał Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska, który prowadził obrady w towarzystwie radnych Wojciecha Błaszkowskiego i Adama Nierody.
Po krótkiej prezentacji na temat pracy radnych, tworzeniu lokalnego prawa oraz procedurach demokratycznych rozpoczęła się dyskusja, w której młodzi radni zgłaszali własne pomysły i propozycje. Wśród nich było m.in.: zorganizowanie turniejów piłkarskich z udziałem dziewcząt, przygotowanie ulotek i informatorów o Gdańsku i Kaszubach, nadawanie programów telewizyjnych w technologii cyfrowej w językach gości informujących o mieście, regionie i bieżących wydarzeniach. Najwięcej emocji wywołała jednak dyskusja oraz głosowanie nad uchwałą o otwarciu muzeów dla kibiców, przyjeżdżających na Euro 2012 do Gdańska. Co ważne - na czas trwania turnieju - muzea miałyby być otwarte także nocą. 
Każdy z przedstawicieli gdańskich szkół otrzymał „akt nominacji na radnego”.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 
 
 

 

metryczka publikacji