BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Dieter Schenk

Atlas Inwestycji Unijnych 2010
Urodzony 14 marca 1937 r. we Frankfurcie nad Menem. Z wykształcenia prawnik. Przez wiele lat pracował w niemieckiej policji kryminalnej. Od 1981 r. do emerytury w 1989 r. pełnił wysoką funkcję dyrektora tej policji w Wiesbaden.

Od dawna był uczulony na krzywdę i niesprawiedliwość ludzką. Aktywnie działa w "Amnesty International". W 1993 r. zajął się wyjaśnieniem prawdy o wojennych losach polskich pocztowców w Gdańsku, a przede wszystkim sądowym mordem na obrońcach Poczty Polskiej w dniu l września 1939 r. Tych, którzy się poddali po dwunastogodzinnej walce, wyrokiem sądu rozstrzelano 15 października obok lotniska na Zaspie. W oparciu o badania archiwalne, relacje i analizy prawne D.Schenk opublikował w 1995 r. w Niemczech książkę o tych wydarzeniach. Przyczyniła się ona do przeprowadzenia przez Sąd Krajowy w Lubece rewizji nadzwyczajnej procesu pocztowców. Obok satysfakcji moralnej, w jej wyniku zostali oni przez sąd uniewinnieni. Dało to podstawy rodzinom zamordowanych pocztowców do wystąpienia do rządu niemieckiego o odszkodowanie finansowe. Zakończyło się to przyznaniem im symbolicznych rekompensat finansowych w 2001 r. D.Schenk jest także autorem książki o gdańskim namiestniku Hitlera Albercie Forsterze. Obie prace ukazały się także w język polskim.

Na wniosek rodzin byłych gdańskich pocztowców 29 sierpnia 2002 r. Rada Miasta nadała mu tytuł Honorowego Obywatela, który otrzymał w czas uroczystej sesji Rady 28 kwietnia 2003 r. D.Schenk posiada też wysokie odznaczenia niemieckie i polskie, będące uznaniem jego społecznej działalności na rzecz poszerzenia naszej wiedzy o nazizmie i poznania prawdy o zbrodniach hitlerowskich. Jest to właściwa droga dla przyszłej braterskiej współpracy obu sąsiadujących ze sobą narodów.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji