BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Demokracja sali obrad czyli lekcje samorządności

Demokracja sali obrad czyli lekcje samorządności
Lekcje z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie pt. „Samorząd terytorialny -  jak to się robi w Gdańsku” odbywają się co drugi wtorek w godz. 11.10 -12.30  w Nowym Ratuszu na sali obrad. W programie przewidziany jest udział radnych oraz przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, a także zwiedzanie Sali Obrad, Sali Herbowej, gabinetu Przewodniczącego RMG oraz pomieszczeń Nowego Ratusza. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów ze strukturą, kompetencjami i zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie Gdańska. Zapraszani są uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz klas szóstych szkół podstawowych. W tym roku, wzięło już w nich udział kilkuset uczniów.

MF
..............................................................................

Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska:
    Organizując lekcje samorządności chcieliśmy zwrócić uwagę na trzy sprawy. Po pierwsze, że władza samorządowa nie jest gdzieś daleko w Warszawie, ale tuż obok. Naprawdę blisko. Radni spotykają się nie tylko w Nowym Ratuszu, ale w gdańskich dzielnicach i osiedlach. Mają dyżury i łatwo można się z nimi zawsze umówić i spotkać. Będąc blisko mieszkańców, nierzadko po sąsiedzku i interweniując w ich sprawach, możemy tworzyć lepsze lokalne prawo.
    Po drugie, że miasto nie należy do żadnej partii politycznej tylko do mieszkańców. W Gdańsku są odpowiednie procedury i skuteczne instrumenty, które pozwalają obywatelom realizować ich pomysły i upominać się o lokalne interesy. Podstawowym zadaniem gminy jest zaś dbanie o komfort życia swoich obywateli, co jest niezależne od przynależności klubowej. Miasto to bowiem coś więcej niż tylko budynki, drogi oraz mniejsze czy większe inwestycje. To także to coś, co pcha ludzi do działania, co powoduje, że mieszkańcy czują z nim więź, że chcą w nim żyć i na jego rzecz – pracować.
    Po trzecie i najważniejsze, żeby pamiętać o byciu aktywnym i interesować się swoim otoczeniem. Żeby zachęcić do aktywności obywatelskiej. Do wyrwania się z pewnego „zaklętego” kręgu bierności. Do uczestniczenia w mechanizmach demokracji. Aby angażować się w życie publiczne, bo według badań tylko 20 % Gdańszczan bierze udział w różnych akcjach i inicjatywach społecznych (działa w stowarzyszeniach, organizacjach społecznych, pozarządowych, organizacjach pożytku publicznego, klubach wspólnotach czy partiach), a ponad 50 % ogólnej liczby mieszkańców jest biernych, tzn. nie chce uczestniczyć w sferze życia publicznego, wystarcza im funkcjonowanie na poziomie prywatności.
    No i stąd właśnie wziął się pomysł na lekcje samorządności. Mam to szczęście, że obserwuję już pierwsze pozytywne oznaki. Młodzi ludzie poruszają się po urzędzie bardzo pewnie, a czasami nawet informują swoich rodziców. Nieraz byłem świadkiem - np. podczas organizowanego przez nas Dnia Otwartego Rady Miasta, gdy w moim gabinecie dzieci od razu opowiadały rodzicom, co tu się znajduje i co można załatwić. A zapytani odpowiadali, że Nowy Ratusz zwiedzali już podczas lekcji samorządności i teraz chcieli to pokazać rodzicom.

Fot. Lekcje cieszą się dużym zainteresowaniem gdańskich szkół.  
    
   
   
    
    

Fot.  Na zdjęciu dwie klasy trzecie z Gimnazjum nr 8 na Żabim Kruku.

metryczka publikacji