BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Debata o gdańskiej edukacji

27 lutego br. odbyła się pierwsza z cyklu debat zainicjowanych przez Radę Miasta Gdańska związanych z problematyką oświatową.  W sali obrad Nowego Ratusza rozmawiano na temat przyszłości i wizji różnych środowisk polityki edukacyjnej w Gdańsku.

Na zaproszenie Bogdana Oleszka, przewodniczącego Rady Miasta Gdańska oraz Wojciecha Błaszkowskiego, przewodniczącego Komisji Edukacji odpowiedziały różne środowiska: akademickie, związki zawodowe ZNP i NSZZ ?Solidarność?, władze oświatowe różnych szczebli, dyrektorzy szkół, nauczyciele placówek publicznych i niepublicznych, radni dzielnic i osiedli, członkowie Gdańskiej Rady Oświatowej i Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców, Centrum Edukacji Nauczycieli, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ? łącznie blisko 100 osób.

Swoje wnioski przedstawili m.in.: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek ? ?Ocena jakości pracy szkoły w kontekście społecznych funkcji edukacji?, Renata Ropela, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli ? ?Edukacyjna Wartość Dodana, możliwości i ograniczenia w zastosowaniu?, Barbara Przychodzeń, z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz członek Gdańskiej Rady Oświatowej ? ?Czynniki warunkujące osiągnięcia uczniów?, prof. Izydor Sobczak ? ?Uczniowie Gdańska w prognozie demograficznej?, Franciszek Potulski, z Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego ? ?Wydatki na edukację w Gdańsku w układzie porównawczym? oraz Jerzy Jasiński, wicedyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku ? ?Wydatki na edukację w Gdańsku?.

Debata była pierwszą z trzech ? dwie kolejne będą dotyczyły szkolnictwa zawodowego i programu ?Gdańszczanin 2020?.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 
  
 
 
 
 

metryczka publikacji