BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Debata na temat czytelnictwa

Debata na temat czytelnictwa
29 kwietnia br. odbędzie się debata na temat czytelnictwa pt. JAK DZIAŁAĆ, BY ZACHĘCIĆ DO CZYTANIA.

We wtorek 29 kwietnia od godz. 13.00 do 15.15. odbędzie się debata na temat czytelnictwa pt. JAK DZIAŁAĆ, BY ZACHĘCIĆ DO CZYTANIA. Zapraszamy do oglądania i udziału w dyskusji. Na Państwa  pytania czekamy pod adresem e-mail: mariusz.felinski@gdansk.gda.pl
 

Na temat stanu czytelnictwa oraz wszelkich inicjatyw związanych z jego upowszechnianiem rozmawiać będzie trójka gdańskich radnych: Jolanta Banach, Małgorzata Chmiel i Grzegorz Strzelczyk  oraz Paweł Braun, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku; Anna Czekanowicz, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury oraz prof. Stanisław Rosiek, z Wydziału Filologii UG, prezes Wydawnictwa słowo/obraz terytoria. Debata odbędzie się w sali herbowej Nowego Ratusza w godzinach godz. 13.00 – 15.15.
Patronat nad debatą objął Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska, a także TVP Gdańsk i Radio Gdańsk.

Prelegenci


Jolanta Banach, ukończyła polonistykę na UG, w grupie seminaryjnej prof. Marii Janion. Zamierzała kontynuować pracę naukową, rozpoczęła doktorat. Działalność opozycyjna pozwoliła jej jednak odkryć nową pasję: politykę społeczną. Ukończyłam studia podyplomowe na UMCS w Lublinie i przez trzy kadencje była posłanką. Pełniła funkcje państwowe w rządach lewicowych: Pełnomocnika Rządu ds Rodziny i kobiet, wiceministra pracy i polityki społecznej. Obecnie wykonuje zawód nauczyciela – wychowawcy.

Małgorzata Chmiel, inżynier, architekt, ur. 01.05.1953 w  Gdańsku, Ukończyła V LO w Oliwie, a następnie Wydział Architektury i Urbanistyki  Politechniki Gdańskiej. Przez wiele lat pracowała  w gdańskich i warszawskich biurach projektowych. W 1994 roku została wybrana do Rady Miasta , gdzie zajmowała się problematyka zwiększenia dostępności mieszkań. W tym czasie, będąc pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. budownictwa czynszowego, doprowadziła do powołania Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wprowadzając tym samym nowa formę budowy  mieszkań „na wynajem” w Gdyńsku. W latach następnych była ponownie wybierana do następnych kadencji  Rady Miasta , za każdym razem otrzymując największą w  całym mieście ilość głosów. Jako architekt, w  radzie miasta Gdańską, zgodnie z przygotowaniem zawodowym, pełni funkcje przewodniczącej Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Była przewodniczącą komisji Polityki Przestrzennej Związku  Miast Polskich i członkiem władz Stowarzyszenia architektów Polskich oddz. „Wybrzeżu” .Członek Izby Architektów, Towarzystwa Urbanistów Polskich.  „Czytam książki, bo one najbardziej rozwijają w nas wyobraźnię,  zabierając w inny świat. Zwyczajnie nas uczą w  wielu obszarach, zapewniając jednocześnie relaks i wyciszenie.  Dlatego tez  szacunek dla książki wpajałam moim dzieciom".

Grzegorz Strzelczyk, ekonomista i przedsiębiorca „Grzegorz Strzelczyk Konsulting – GSK”, W 1990 roku Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego na gdańskim Przymorzu, od 1990 roku członek Porozumienia Centrum. Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska. Miłośnik książek i bibliofil.

Stanisław Rosiek, historyk literatury, eseista i wydawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W latach dziewięćdziesiątych zajmował się kultem pośmiertnym Adama Mickiewicza (Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety, 1997) oraz twórczością kilku pisarzy dwudziestowiecznych (Peiper, Schulz, Białoszewski). Jest współautorem Słownika schulzowskiego (2002) oraz cyklu pięciu podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich (Między tekstami, 2002–2005). W roku 2002 opublikował antologię Wymiary śmierci, a w 2011 Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”. Jesienią 2008 roku ukazała się jego książka [nienapisane], a w 2010 Władza słowa. W 2012 roku wraz z zespołem opracował i wydał Raport o sytuacji  książki w Gdańsku. 

Anna Czekanowicz-Drążewska, poetka, prozaiczka, dramaturg. Absolwentka  I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdansku, w  1972–78 studiowała filologię polską na Wydziale Humanistycznym UG. Należała do aktywnie działającego w Gd. w l. 70. środowiska młodych poetów i pisarzy. Współredagowała Litteraria. Debiutowała 1974 w „Literach” (dod. „Delta”). 1976 ukazał się jej debiutancki tomik, wydany w tzw. serii Borosa, Ktoś, kogo nie ma. W tym samym roku utworzyła m.in. z Władysławem Zawistowskim, Zbigniewem Joachimiakiem, Waldemarem J. Ziemnickim grupę poetycką „Wspólność”. Uczestniczyła – wraz z innymi przedstawicielami „Wspólności” – w niezwykle wówczas ważnych dla gdańskiej humanistyki seminariach prof. Marii Janion na UG, które zaowocowały głośną serią wydawniczą „Transgresje”. 1978 otrzymała nagrodę Peleryny za tom Więzienie jest tylko we mnie. Opublikowała m.in. zbiory wierszy: Pełni róż obłędu (współautor Z. Joachimiak, 1983), Najszczersze kłamstwo (1985), Śmierć w powietrzu (1991). Współautorka (z W. Zawistowskim) powieści radiowej Ulica Kwietna (1996-98). 1978–90 pełniła funkcję kierownika literackiego Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej,  1995–2007 – z-cy dyrektora. 1991–94 pracowała jako redaktor i redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej Graf i Wieża. 2002–05 prezes Oddziału Gd. SPP. Inicjatorka, współtwórczyni wielu wydarzeń kulturalnych, związanych głównie z literaturą, m.in. cyklu sympozjów literackich w NCK. Członek Polskiego PEN Clubu, SPP, ZAiKS oraz Rady Kultury Gdańskiej. Od 2008 Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury.

Paweł Braun, w bibliotece pracuje od 1995 r. Kolejno w Dziale Promocji, na samodzielnym stanowisku ds Funduszy Unijnych, Kierownik Działu Komputeryzacji, przez sześć lat na stanowisku zastępcy Dyrektora i od czterech lat Dyrektor Naczelny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańskametryczka publikacji