BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Bogdan Oleszek odznaczony Krzyżem Zasługi

Bogdan Oleszek odznaczony Krzyżem Zasługi


28 maja br. Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Odznaczenie z okazji Dnia Samorządowca odebrał „za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej”. W imieniu Prezydenta RP wręczył je Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski. Uroczystość odbyła się podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

* * *

Bogdan Oleszek:
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWA
1980 – czynny udział w strajku,
Od 1980 przewodniczący Solidarności na Wydziale K- 1 (1000 pracowników),
Członek Prezydium NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej,
Członek Komisji Zakładowej  NSZZ „S”,
Od 13 XII 1981 – po zdelegalizowaniu – członek Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S”
1988 – czynny udział w strajkach w Stoczni.
DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA
• Radny Miasta Gdańska w kadencjach:
1998-2002
2002-2006
2006-2010
2010-2014
• Przewodniczący Rady Miasta Gdańska od 12 lipca 2001 do chwili obecnej.
• Udział w tworzeniu lokalnego prawa i reprezentowanie Miasta Gdańska na wielu płaszczyznach (organizowanie prac Rady, prowadzenie obrad oraz reprezentowanie Rady i Miasta Gdańska na zewnątrz).
• Od 10 lat członek Kapituły Medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II.
ODZNACZENIA
Medal Pro Memoria nadawany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Medal "Za Zasługi dla Policji",
Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa",
Medal „Za zasługi dla Tatarów RP”,
Medal Związku Kombatantów RP.

KRÓTKO
Warszawiak z urodzenia (12.12.1948r.) – całe życie w Gdańsku. Przez długie lata człowiek Solidarności i gdańskiej Stoczni - od 1972 do dnia dzisiejszego. Absolwent gdańskiej Szkoły Wyższej Ateneum - na kierunku europeistyka. Były wicemistrz województwa pomorskiego w biegu na 400 metrów i aktualny przewodniczący Rady Miasta Gdańska.

Od roku 2001 do dnia obecnego nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczącego Rady Miasta Gdańska już czwartą kadencję. Zna nie tylko z teorii, ale i z praktyki wszelkie meandry, jak też możliwości kryjące się w samorządzie terytorialnym. Wykorzystuje je w sprawach ważnych dla mieszkańców Śródmieścia, Chełmu, Ujeściska, Łostowic i Wzgórza Mickiewicza, z których jest radnym, ale z uwagi na pełnioną funkcję – dla całego Gdańska.
Zna perfekcyjnie funkcje, zadania i możliwości jakie daje mieszkańcom samorządność i szeroko pojęta demokracja lokalna. Jak mało kto wie czym jest samorząd terytorialny, a swoją wiedzę i kompetencje potrafi wykorzystywać - pro publico bono - nadając bieg sprawom uważanym za nie rokujące żadnych nadziei.
Obdarzony dużym poczuciem humoru, ale też stateczny i rodzinny.
Charyzmatyczny i nieprzejednany mówca, gaszący w razie potrzeby najbardziej gorące i zajadłe dyskusje, ale też w przypadku spokojnej, merytorycznej dyskusji – koncyliacyjny i skłonny do porozumienia. Skuteczny gdański samorządowiec.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

metryczka publikacji