Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2

Adres: ul. Milskiego 1
Referat Rejestracji Pojazdów

Informacja - odbiór zatrzymanych dowodów rejestracyjnych tel. 58 323 7170

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
Pokój 7
Sekretariat Wydziału Komunikacji
58 323 7167
58 323 7164
58 323 7137
58 323 7172
Pokój 8
 
Obsługa korespondencji
58 323 7166
58 323 7174
58 303 3610
Stanowisko
1 - 6
Rejestracja pojazdów
  58 323 7176
- 58 323 7181
 
Stanowisko
7 - 8
Odbiór dowodów rejestracyjnych

58 323 7182

58 323 7183

 
Stanowisko
9 - 14
Rejestracja pojazdów

58 323 7184

58 323 7189

 
Pokój 5 Archiwizacja dokumentów

58 323 7161

58 323 7145

 
  Informacja 58 323 7170  
pokój 1
Parter
Kierownik Referatu Transportu i Nadzoru - Agata Krzyżanowska
58 323 7144
 
pokój 1
Parter
Stacje Kontroli Pojazdów - Diagności
Ośrodki Szkolenia Kierowców - Instruktorzy
58 323 7194
58 323 7168
58 323 7172
Stan. 15 - 16
Transport drogowy - TAXI
58 323 7195
58 323 7195
 
 
Kasa Bank Pekao S.A.
58 323 7184
 
metryczka publikacji